Z té totiž postupně mizí. Letos sice pršelo více, než obvykle, na celkové zlepšení situace to ale nestačilo. „Za posledních pět let chybí na jihu Moravy v úhrnu přibližně čtrnáct procent srážek. Do budoucna je region ohrožen suchem ze všech krajů nejvíce,“ popsal Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

V mnoha obcích chtějí rybníky vybudovat na místech, kde kdysi dávno vodní plocha stála. Například v Kobylí má nádrž vzniknout na místě bývalého jezera. „To kdysi vysušili za účelem pěstování zemědělských plodin. To však přestávalo fungovat, a území se opakovaně zaplavovalo,“ přiblížil kobylský starosta Pavel Kotík.

Pro většinu obcí, kde mají o nový rybník zájem, je největším problémem nedostatek peněz. To potvrzuje i starostka Morkůvek Brigita Petrášová. „Projektant nám předběžně vyčíslil cenu nového rybníka na 24 milionů korun. To si obec nemůže dovolit, protože maximální výše dotace je deset milionů. Nyní se tedy snažíme přijít na to, jak cenu snížit,“ uvedla Petrášová. Problematického získávání dotací se obávají i další oslovení starostové.

Dotace od státu
Na výstavbu obecních rybníků, vodovodů, závlah, úpravy vodních toků a opatření proti povodním letos Ministerstvo zemědělství uvolnilo bezmála dvě miliardy. Tento dotační balík byl nedávno ještě navýšen o dalších pět set milionů korun. Podle státních úředníků by za část těchto peněz mělo být vybudováno, obnoveno a odbahněno více než 1 200 rybníků. O podporu mohli podle druhu programu žádat obce, podniky Povodí, Lesy ČR, správci drobných vodních toků, Státní pozemkový úřad a také zemědělci.

Ministerstvo zemědělství však uvádí, že rekonstrukci a výstavbu rybníků podporuje. „Od roku 2016 bylo na území Jihomoravského kraje podpořeno 29 projektů částkou 62 milionů korun. V celé republice jsme pomohli obcím vybudovat nebo rekonstruovat 410 rybníků,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Doplnil, že o další peníze můžou žádat také Lesy ČR, nebo podniky Povodí. Obce také můžou žádat o dotace z Evropské unie.

Nový rybník vybudovali také v Kozlanech na Vyškovsku. V místech, kde se nacházel před dvě stě lety. Poté musel ustoupit orné půdě. „Rybník má přes dva hektary. Nechali jsme u něj vybudovat i mokřad a tůně. Prioritou bylo zadržení vody v krajině,“ poznamenal starosta obce Karel Pospíšil s tím, že rybník přišel na sedm milionů.

JAN BOHÁČ
JAN CHARVÁT