Hlavním lákadlem bude v úterý 29. listopadu komponovaná ukázka Vyškov v roce 1805, kterou účastníci zahájí od půl šesté večer. „Do programu se zapojí asi sto osmdesát vojáků a dobových civilistů, asi osmadvacet koní, francouzské polní obvaziště Service de Santé, děla a vozy,“ vyjmenovala za organizátory Jana Kolčářová.

K vidění bude nejen vojenská šarvátka, ale také utrpení obyvatel a práce na polním obvazišti. „Celý program zakončíme modlitbou za oběti válek, kterou pronese vojenský kaplan,“ dodala Kolčářová.

Ukázková bitva tří císařů ve Slavkově, ilustrační foto.
Bitva tří císařů: do Slavkova se vrací Napoleon, akci otevře vánoční jarmark

Vojáci 4. kolony připochodují do Vyškova již na dvanáctou hodinu a uctí oběti válek u kříže na bývalém vojenském hřbitově z let 1790 až 1815 ve Vyškově na Trpínkách. Poté rozloží ležení na Masarykově náměstí. Odpoledne úctu projeví i další jednotky vojáků a dobových civilistů. „Na náměstí bude od půl čtvrté odpoledne k vidění také obvaziště, koně, vozy a dělo. Součástí doprovodného programu jsou také gastronomické speciality – vařené víno dle francouzské dobové receptury z vinotéky Sklep U Balátů a speciality z polní kuchyně,“ doplnila Kolčářová.

Proviant pro vojáky

Ve středu 30. listopadu od devíti ráno diváci na náměstí uvidí malou vojenskou přehlídku, aby se následně zúčastnili besedy a předání proviantu pochodujícím vojákům. Do letošní akce se znovu zapojí přibližně třicítka studentů z projektu Oživlá historie při Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově.

Už nyní je ve vinotéce Sklep U Balátů přístupná nová výstava reportážních fotografií Vyškov v roce 1805 – V době covidové. Jana Kolčářová se na téma doby napoleonských válek zaměří také ve svých přednáškách pro posluchače Univerzity třetího věku, které seznámí s tématem tradic a lidových písních. Jaroslav Janúšek pak studentům z Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov odprezentuje téma historie ošetřování a vojenských nemocnic.

Plány mají investoři v lokalitě mezi Bučovickou ulicí a silnicí I/50.
Projekt areálu ve Slavkově? Investoři slibují přes tisíc pracovních míst

Události ve Vyškově byly před 217 lety předehrou ke slavné bitvě tří císařů. „Vyškov byl místem první větší srážky mezi francouzskou a ruskou armádou při spojeneckém tažení od Olomouce ke Slavkovu. Ruské jednotky zde překvapily několik oddílů francouzského lehkého jezdectva, Francouzi před přesilou kvapně ustupovali po císařské cestě směrem k Brnu. Rusové tak město snadno získali pod svou kontrolu a následně pak na zdejším zámku přenocovali i samotní panovníci – ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I.,“ vyprávěl před časem historik Martin Rája.

Přesné datum připomínané šarvátky ve městě připadá na 28. listopadu 1805. „Byla hlavně jezdecká. Proto do bojové ukázky zapojujeme tolik koní,“ připomněla organizátorka Kolčářová.

VYŠKOV V ROCE 1805/2022
* 28. 11. v podvečer - příjezd rakouské kavalerie a artilerie do Vyškova.
* 29. 11. 2022 - příchod 4. kolony, připomínka obětí napoleonských válek u kříže na bývalém vojenském hřbitově.
* Od 15.30 na náměstí - francouzské polní obvaziště Service de Santé, odpolední doprovodný program.
* V 16.00 - vernisáž putovní panelové výstavy Významní "čeští" Rakušané.
* Od 17.30 - komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805 (jezdecká šarvátka, boj o dělo, útrapy obyvatel města, pietní zakončení modlitbou za oběti).
* 30. 11. od 9:00 - malá přehlídka dobových vojsk, beseda s diváky, předání proviantu. Doprovodný program: fotografické výstavy ve vinotéce a v budově gymnázia, gastronomické speciality.