Až k ministerstvu životního prostředí se chce dovolat společnost Ventureal, která má v plánu postavit u Bošovic šest větrných elektráren. Krajský úřad totiž nedávno vydal nesouhlasné stanovisko k tomuto záměru. To se však firmě nelíbí

„Snažíme se kontaktovat vyšší úřady, jako je ministerstvo životního prostředí, abychom se dopracovali k pozitivnímu výsledku, když kraj se stavbou nesouhlasí,“ uvedl jednatel společnosti Ventureal Alexander Szotkowski.

Obcím, které s výstavbou zásadně nesouhlasí, připadá záměr společnosti nereálný. A to z toho důvodu, že Bošovice nemají schválený územní plán, který by s elektrárnami počítal. „Bez něj stavební úřad o větrnících přece nemůže rozhodnout,“ řekl otnický starosta Pavel Prokop.

Szotkowski se podle svých slov však neobává toho, že by absence územního plánu mohla stavbu nějak oddálit nebo jinak ohrozit. „Obec ho totiž zpracovává nezávisle na nás,“ uvedl Szotkowski.

To starosta Bošovic Jaroslav Šimandl potvrzuje. Bošovičtí sice na novém územním plánu pracují, s větrným parkem v něm však nepočítají. „V územním plánu ho nemáme,“ objasnil bošovický starosta.

Podle pracovníků slavkovského stavebního úřadu však není vybudování větrných elektráren u Bošovic podmíněno územním plánem.

„I když není stavba zařazená v územním plánu vesnice , je možné ji uskutečnit. Ale pro každou stavební činnost, než k ní dojde, je potřeba splňovat územní plánovací informace, zda v místě stavba může vzniknout nebo ne. Investor musí přijít na úřad územního plánování a na základě toho, zda dodržuje všechny územní zásady, teprve rozhodneme, jestli může něco uskutečnit,“ vysvětlil zaměstnanec slavkovské radnice Hanuš Hudec, který má na starosti územní plánování.

S takovou žádostí však ještě firma nepřišla. Ze slov jednatele společnosti Ventureal navíc vyplynulo, že jeho podnik nic takového v plánu nemá.

„Pokud se nám podaří získat povolení, začneme s výstavbou za tři roky,“ naznačil Szotkowski.