Větrné elektrárny. Fenomén, který se dotýká nejedné obce na Vyškovsku. Úředníci z krajského odboru životního prostředí zanedlouho vydají další stanovisko ke stavbě několika takových kolosů, tentokrát v katastru Bošovic.

Větrný park o šesti až osmi stožárech chce postavit u Bošovic firma Ventureal. Přednedávnem jí dali zelenou zpracovatelé dokumentace EIA, která pojednává o vlivu větrných elektráren na životní prostředí.

Podle její zpracovatelky Pavlíny Linhartové z brněnské společnosti Ekoaudit, která se zabývá ekologickým poradenstvím, například hlukové limity nepřekročí normy. „Elektrárny ani významně neovlivní krajinný ráz, protože by stejně stály u obrovských sloupů vysokého napětí. Co se týká protestů ornitologů, navrhli jsme určitá opatření, aby ptáci případně nenaráželi do listů vrtule,“ zdůvodnila LinhartováDoplnila, že vliv větrníků na životní prostředí tedy nebude tak významný, aby tam nemohly stát.

S výstavbou větrného parku v katastru Bošovic však nesouhlasí sousední obce: Otnice, Těšany, Borkovany a Velké Hostěrádky. Například otničtí radní vyjádřili svůj nesouhlas v deseti připomínkách. „Elektrárny budou mít značný vliv na krajinný ráz. Zpracovatelé dokumentace sice tvrdili, že přes keře a stromy nebudou z Otnic stopadesátimetrové stožáry s vrtulí vidět. To přece ale není žádný argument. Za keřem je neuvidím, vedle keře ano,“ namítl tamní starosta Pavel Prokop.

Doplnil, že na sever od vesnice má zase vzniknout obávaný radar NATO a nikdo nemůže vědět, co by obě stavby mohly pro obyvatele žijící mezi nimi znamenat.

I když zastupitelé z Bošovic zvedli před časem pro stavbu větrných stožárů ruku, s některými připomínkami sousedních obcí souhlasí také tamní starosta Jaroslav Šimandl. „Některé námitky jsou závažné, některé nejsou. Stále však máme stejný názor. Myslím si, že jako zastupitelé jsme rozhodli dobře. Samozřejmě, že někteří obyvatelé jsou proti. Zatím však ještě není o ničem rozhodnuto,“ řekl Šimandl.

Připomínky všech zúčastněných stran včetně dokumentace o vlivech na životní prostředí v této době hodnotí pracovníci krajského odboru životního prostředí, aby k výstavbě větrných kolosů mohli vynést své stanovisko.„Krajský úřad vydá písemné vyjádření do konce dubna, následně ho také vyvěsí na webových stránkách kraje,“ potvrdil krajský mluvčí Petr Holeček.

I když však úředníci vyhodnotí všechny námitky jako velmi závažné a výstavbu větrných elektráren zamítnou, rozhodující slovo má slavkovský stavební úřad. Na stejném bodě se ocitnul také záměr firmy Eldaco vybudovat dva větrníky u Rousínova.

Přestože výstavba byla po celou dobu trnem v oku velešovickým i slavkovským radním a ornitologům z Vyškovska, zpracovatelé EIA dokumentace jí požehnali. Krajští úředníci však minulý týden vydali nesouhlasné stanovisko. Konečné slovo má rousínovský stavební úřad.