Záchranné složky se dennodenně potýkají s bezohledným parkováním, nerespektováním zákazů stání a zastavení i přehlížením nástupních ploch pro požární techniku i v dalších lokalitách. „Městská policie se proto bude dodržování zákonem stanovené průjezdnosti víc zaměřovat,“ vzkázal starosta Vyškova Karel Jurka.

Nicméně uznal, že některé lokality ve městě jsou, co se týká počtu parkovacích míst, na hraně únosnosti. „Jednáme o výkupu pozemků, debatujeme nad parkovacími domy. Ale obyvatelé musí chápat, že musíme zajistit ochranu zdraví a majetku. Chceme přivést řidiče k větší zodpovědnosti,“ vysvětlil.

Jak dodal, byl mnohokrát svědkem toho, že u Dukly nebo u Moravanu parkovací místa i večer byla. „A nebylo jich málo,“ podotkl.