„Schodiště spojuje všechna tři patra školy a je zasklené jednoduchými skly, která už mají odrolené těsnění. Při bočních větrech a dešti dochází k prosakování vody,“ uvedl starosta obce Vladimír Procházka.

Právě prosakující voda skýtá největší nebezpečí. „Prostor schodiště je potom kluzký a hrozí nebezpečí úrazu u dětí, které po něm neustále chodí a pravda někdy i běhají,“ vysvětlil starosta.

Nové zasklení má zabránit nejen tomu. „Chceme u něj nainstalovat dvojitá izolační skla v hliníkových rámech, která nejen, že zabrání unikání vody, ale také výrazně sníží energetické ztráty schodiště,“ popsal Procházka.

Pomůže dotace

Na celou akci žádá vedení obce dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Společná cesta u Státního zemědělského intervenčního fondu. „Výdaje jsme odhadli na čtyři sta tisíc korun. Z těch by měla v případě úspěchu pokrýt asi dvě stě osmdesát tisíc dotace, zbytek peněz doplatíme z obecního,“ vyčíslil starosta.

Opravu schodiště by obec ráda stihla ještě letos. „Chceme to stihnout do příští zimy, abychom mohli začít co nejdřív šetřit a dali schodiště brzy do pořádku,“ potvrdil Procházka.

K opravě by mělo dojít i v případě neúspěchu dotační žádosti. „Kdybychom neuspěli, museli bychom pravděpodobně přehodnotit rozpočet, abychom na opravu našli ještě letos peníze. Schodiště je už skutečně v havarijním stavu,“ zdůraznil Procházka.

Oprava schodiště by neměla výrazně omezit provoz školy. „Rozmontování a následná instalace nových oken bude trvat dohromady pouze pár dní, takže počítáme, že ji stihneme během víkendu a jednoho dne ředitelského volna. Případně už během prázdnin, pokud uspějeme s dotací a peníze z fondu přijdou včas,“ uzavřel Procházka.