Svištící auta pod okny domů brankovických obyvatel. To se příliš nezamlouvá tamním zastupitelům. Trvají proto na tom, aby přeložka mezinárodní silnice číslo padesát, která má procházet městysem, vedla jinudy. Pod jejich stanovisko se podepsalo dvě stě třináct tamních lidí, což je třetina obyvatel v produktivním věku.

Radní nejsou schopní zcela posoudit, zda je předložená varianta správná. „Rádi bychom měli na výběr z více možností. Mostní sloup mezi domy v zastavěném území se nám nezdá nejvhodnější, například proto, že by se nacházel v klidové zóně. Navrhujeme posunout obchvat směrem k Hanačovu, mimo zastavěnou část městyse,“ uvedl starosta Brankovic Josef Hlaváč.

Proto se zastupitelé rozhodli vyvolat další jednání. Sousední obci Malínky původní varianta příliš nevadí. „Návrh v podstatě odpovídá našemu územnímu plánu, a tak jsme ho přijali. Jinou variantu jsme však nedostali. Stálo by za to zvážit i jiné možnosti, které navrhují Brankovice. Ani v tom případě bychom nebyli proti. I tak by silnice vedla dostatečně daleko od naší obce. Jsme ochotní dále jednat,“ uvedl starosta Malínek Jiří Bartošík.

Ředitelství silnic a dálnic ale tvrdí, že Brankovice dostaly na výběr i variantu, při níž by silnice vedla jižní částí obce. Zastupitelé prý nesouhlasí ani s tímto řešením.

Více v pondělním vydání Vyškovského Deníku.