„Na hřbitovech ve Vyškově i v Dědicích budeme mít od pátku do neděle prodlouženou otevírací dobu. Vyškovský hřbitov zůstane otevřený až do desáté hodiny večer, ten dědický do deváté. Po Dušičkách máme v plánu zajistit i větší množství kontejnerů. Lidé tak budou mít dostatek míst, kam nepotřebné zbytky květin, obalů a svíček vyhodit," ujistil správce obou hřbitovů Jiří Lelek.

To v Bučovicích už kontejnery pro jistotu přistavili. „Už začátkem října byly plné, proto jsme zajistili další. Máme teď místo na osm kubíků odpadu. Před dnem Památky zesnulých jsme také vyčistili hřbitov od listí, aby například nedošlo k uklouznutí některých návštěvníků. Otevírací dobu jsme ovšem nezměnili. Hřbitov bude přístupný do sedmi hodin," upozornil ředitel bučovických technických služeb Jaroslav Hrabovský.

Naopak ve Slavkově u Brna jsou k návštěvníkům hřbitova nejbenevolentnější. „V tomto období máme otevřeno do doby, dokud neodejde poslední návštěvník," zopakoval ředitel slavkovských technických služeb Radoslav Lánský.

Uctít zemřelé mají v plánu také věřící. Například vyškovská farnost uspořádá Dušičkový průvod. „V pátek o půl šesté večer zahájíme ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie mši svatou. Následně se v průvodu se svícemi a ministranty přesuneme na vyškovský hřbitov, kde se u hlavního kříže pomodlíme za zemřelé. Po ukončení modliteb pak kněz vykropí celý hřbitov. Jedná se o tradici, která se koná vždy v předvečer Památky zesnulých," popsal jáhen vyškovského farního úřadu Jiří Štreit.