Kromě ministra dorazí petiční výbor, starostové dotčených obcí a hejtmani Jihomoravského a Olomouckého kraje. „Nečekáme, že ministr hned uzná, že se stala chyba a vše se přizpůsobí požadavkům z petice. To bude běh na delší trať. Nicméně věříme, že na schůzce ministerstvo i generální štáb armády představí nějaké dílčí řešení,“ sdělil předseda petičního výboru Milan Pernica ze Studnic.

Do petice, která vznikla jako reakce na přísné podmínky pro vstup do vojenského újezdu Březina, jež začaly platit od ledna 2016, se zapojilo 19 obcí z Vyškovska a Prostějovska. Podepsaly se pod ni téměř 4 tisíce lidí.