Zastupitelé o tom, že se o členství budou ucházet, rozhodli na svém posledním zasedání. „Nepovažoval jsem ho za důležité do doby, než ministerstvo životního prostředí začalo chystat závažné rozhodnutí ohledně rozšíření území spadajícího do Natury 2000 a nevyzvalo města, aby se k němu vyjádřila. Svaz přitom svým členům o této skutečnosti dal vědět," vysvětlil, proč chce, aby do něj město vstoupilo, starosta Bučovic Radovan Válek.

Je přesvědčený, že svaz je schopný podpořit úsilí svých členů. Stejný názor měla většina bučovických zastupitelů přítomných na zasedání, kteří až na dva, již se zdrželi, hlasovali pro vstup. Částka, kterou bude muset město ročně zaplatit za členství, se podle Válka vyšplhá na necelých sedmnáct tisíc korun.

Města a obce, které jsou členy svazu, se například můžou zapojovat do vytváření legislativy a politik České republiky i Evropské unie nebo do mezinárodních projektů na výměnu zkušeností v různých oblastech místní správy.