Jména, příjmení, bydliště, vlastnoruční podpisy a v několika případech i rodná čísla účastníků řízení obsahují podpisové archy k odvolání proti územnímu rozhodnutí ke stavbě přeložky silnice I/50 v Bučovicích. A všechny tyto údaje, které nechala bučovická radnice zveřejnit na svém webu zhruba před tři čtvrtě rokem, tam stále visí. Někteří obyvatelé, jichž se záležitost týká, považují věc za porušení zákona o ochraně osobních údajů.

„Uveřejnění těchto dat je velice závažné, záznamy totiž můžou být jako celek jednoduše zneužitelné,“ myslí si například Zuzana Krajčová, která je pod odvoláním podepsaná.

Jí ani její sestře Kataríně se nelíbilo, že si bučovická radnice vůbec dovolila zveřejnit jejich osobní údaje. „Proto jsme záležitost předaly hned na podzim loňského roku Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten však naznal, že se městský úřad ničeho protiprávního nedopustil,“ uvedla Katarína Krajčová.

Tehdy totiž ještě běžela zákonná lhůta, kdy mohlo být odvolání uveřejněné na úřední desce. Teď se však situace změnila. „Nemůžu se smířit s tím, že osobní údaje, které sloužily pro účely správního řízení, je možné na webu najít ještě po sedmi měsících. Byl-li bučovický městský úřad oprávněný nechat tam data po dobu patnácti dnů od vyvěšení odvolání, právo po uplynutí této doby pominulo,“ řekla Zuzana Krajčová.

Proto se sestry společně obrátily na Úřad pro ochranu osobních údajů podruhé. Ten se nyní případem zabývá, neboť podle Krajčové shledal podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů. „Osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování,“ stojí v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách příslušného úřadu.

Jak ovšem vyplývá z dokumentu k odvolání visícím na úřední desce bučovického stavebního úřadu, spis měl být vyvěšený minimálně patnáct dnů. Zda Městský úřad Bučovice pochybil, když ho tam nechává dodnes, zatím není jisté. Úřad pro ochranu osobních údajů ještě nerozhodl. Do pondělní uzávěrky Vyškovského deníku Rovnosti ani nepřišla odpověď na dotaz, jak daleko jsou tamní pracovníci s šetřením.

Bučovická radnice nemá podle slov tajemníka Jiřího Frolce žádné informace o tom, že Úřad pro ochranu osobních údajů prověřuje zákonnost vyvěšených dat na úřední desce městského úřadu. „Nemá ovšem povinnost nám cokoliv oznamovat. Ale v podstatě na naší úřední desce údaje nevisí. Jsou ovšem uschované v elektronickém archivu, který je lidem přístupný,“ uvedl Frolec.

Zkoušel prý zadat jméno jedné z autorek odvolání do vyhledávače. „Zjistil jsem, že je možné její osobní údaje tímto způsobem najít i na stránkách krajského úřadu, ačkoliv dokument už nabyl právní moci. Je to podobné jako v případě našeho webu. Nechci ale nic předjímat. Obrátil jsem se na firmu, jež se stará o naše webové stránky, aby se k zákonnosti věci vyjádřila,“ doplnil tajemník.