Díky tomu obec ročně ušetří například tisíce litrů ropy. „Už několik let lidem umožňujeme třídit vysloužilé spotřebiče. Můžeme tak přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu,“ uvedl bučovický starosta Radovan Válek.

Přesná čísla vychází z analýzy neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje právě pro bučovickou radnici sběr a recyklaci spotřebičů v obci. Podle analýzy společnosti uspořili lidé z Bučovic za loňský rok více než sto kilowatthodin elektřiny, přes dva tisíce litrů ropy, téměř šest set kubíků vody a více než pět tisíc tun primárních surovin.

Navíc snížili emise skleníkových plynů o množství odpovídající jednatřiceti tunám kysličníku uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o více než sto dvacet tun. „S Bučovicemi spolupracujeme od roku 2006, kdy jsme zřídili sběrné místo v místním sběrném dvoře. V listopadu 2010 jsme uzavřeli smlouvu na umístění pěti trvalých kontejnerů na sběr drobného elektrozařízení,“ popsala spolupráci s bučovickou radnicí manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.

Pravidelné svozy

Bučovice ovšem nejsou jediným městem v regionu, které recykluje elektroodpad. „Celkem spolupracujeme s šestasedmdesáti obcemi z Vyškovska. U většiny zajišťujeme odběr spotřebičů při pravidelných mobilních svozech, v osmi případech se jedná o spolupráci na sběrném dvoře,“ vypočetla Ansorgová.

Kromě Bučovic mohou lidé trvale odkládat použitý elektroodpad například ve Vyškově, ve Slavkově u Brna, v Rousínově, v Ivanovicích na Hané, v Křenovicích, ve Velešovicích a ve Studnici. Vysloužilé elektrické spotřebiče ovšem nejsou jediným odpadem, který lze recyklovat.

Při třídění běžného odpadu už ovšem nejsou Bučovičtí tak svědomití jako u elektrospot­řebičů. „Co se týče třídění obecně, lidé jsou málo zvyklí třídit a stávající systém svozu odpadů v Bučovicích je k tomu nemotivuje. Pokud mají občané možnost naplnit popelnice za jediný týden, nepřemýšlí příliš nad tím, co do nich vyhodí,“ posteskl si starosta Válek.

Bučovická radnice zatím místní svoz odpadů nevyřešila. „Tak daleko jsme se ještě nedostali, máme teď na stole důležitější věci, které dostaly před touto otázkou přednost,“ dodal Válek.