Pro Válka jako neuvolněného starostu hlasovalo dvanáct z patnácti členů nově ustanoveného zastupitelstva. Josef Bouda, Jiří Šarman (hnutí ANO 2011) a Zdeněk Koudelka (KSČM) se zdrželi. „Bučovice by si zasloužily mít uvolněného starostu, který by se práci věnoval ne osm a půl hodiny, ale neustále. A myslím, že se z koalice měl najít nějaký odvážlivec, který by se funkce ujal jako uvolněný. Chápu ovšem důvody, které k takovému rozhodnutí pana Válka vedly," prohlásil krátce před volbou starosty Koudelka.

Poté, co se Válek ujal funkce, zopakoval, proč zvolil právě neuvolněnou pozici. Nechce zklamat své voliče, které ujistil, že jeho nepřítomnost na úřadě nijak nepocítí. Jako lékař pak nechce zklamat ani své pacienty. Právě kvůli neuvolněné pozici starosty se pak koaliční partneři rozhodli, že po čtyřech letech vzkřísí funkci druhého místostarosty. Oba budou uvolnění. Zastupitelé jednomyslně zvolili jako prvního místostarostu Jiřího Horáka (KDU-ČSL), který post zastával i v uplynulém volebním období, druhým se stal Michal Crhák (Volba pro město, bezp.). „Každý z nich převezme některé moje úkony a když už máme dva lidi na této pozici, práce budeme vykonávat víc než doposud," ujistil starosta.

Vzhledem k tomu, že letošní rok je tím, kdy nastává nové dotační období Evropské unie, právě druhý místostarosta se bude zabývat dotační problematikou, kterou město doposud podle Válka nezvládalo. „Bude mít kromě jiného za úkol vyhledávání zdrojů," dodal.

Programové prohlášení vedení města je zatím připravené pouze v hrubých rysech. „Ještě není nachystané ke zveřejnění. S jistotou ovšem můžu říct, že budeme dál pracovat na obchvatu. Další věcí je rozvoj a oprava majetku města," přiblížil starosta.

Konkrétnější byl například, co se týká památných domů ve Slavkovské ulici. „Jejich rekonstrukce je nachystaná projektově. Teď hledáme dotační finanční zdroje. Norské fondy, o kterých jsme už hovořili, jsou stále v jednání. Nicméně počítáme s tím, že peníze, předpokládám, že v následujících čtyřech letech, seženeme," doplnil Válek.

Zřejmě už na příštím jednání se pak budou řešit dva body, které navrhl hned na ustanovujícím zasedání nováček v bučovickém zastupitelstvu Josef Bouda. „Chtěl bych, aby zastupitelé zvážili dvě věci. Zaprvé, zda se řadoví členové nechtějí vzdát odměny, kterou za funkci pobírají. Druhým návrhem je udělení čestného občanství zesnulému Bobu Frídlovi, který žil ve městě třináct let a udělal pro bučovickou kulturu hodně. Budu rád, pokud to odhlasujeme na příštím zasedání," uvedl Bouda. Pokud do 17. prosince, kdy se bude konat další veřejné jednání, připraví návrhy, zastupitelé se jimi podle starosty budou zabývat.