„Mezi žadatele o příspěvky rozdělíme celkem sto tisíc korun,“ uvedl vedoucí správy sportovních a kulturních zařízení města Bučovice Josef Brychta.

Uzávěrka žádostí je 15. února včetně. Formulář je na internetových stránkách www.bucovice.cz a také v Informačním a kulturním středisku. Žádat o dotaci může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo na území města.