Úklid, prořezávání stromů nebo náročnější opravy silnic. To jsou první požadavky nově vzniklých osadních výborů v místních částech Bučovic. Většina z nich už má za sebou první poradní schůze.

Některé měly poklidný průběh, ve Vícemilicích se však jednalo bouřlivě. „Napřed jsme společně s obyvateli řešili otázky ohledně úpravy Vícemilic. Potom však došlo na nezkolaudovanou dezinfekční jednotku kamionů. Lidé hodně nadávali. Protože už ale radnice nemá případ na starosti, nic nezmůžeme,“ uvedla předsedkyně vícemilického osadního výboru Libuše Hrdinová. Ještě doplnila, že jejich žádosti zatím vesměs řeší technické služby. S těmi se osadní výbor dohodl hlavně na uklízení nepořádku.

Podobné zkušenosti mají také v Černčíně. Některé připomínky, které členové tamního osadního výboru předložili radnici, už její vedení vyslyšelo. „Šlo vesměs o drobnější úpravy, jako ořezání stromů, úklid a podobně. Některé věci však nejdou vyřešit hned. Na schůzce se starostkou jsme se domluvili na opravě vozovek, které utrpěly při plynofikaci, a také na rekonstrukci dětského hřiště. To je však potřeba ještě projednat,“ uvedl předseda černčínského osadního výboru Jan Setínek. Podle něj je spolupráce s městem na dobré úrovni.

Stejně tak jsou spokojení členové osadního výboru v Marefách. Těm město vyšlo vstříc také hlavně prostřednictvím technických služeb. Ale na rozsáhlejší úpravy si budou muset ještě počkat. „Dělníci nám už prořezali topoly i břízy, jak jsme si přáli. Také máme posekanou trávu na veřejných prostranstvích a opravené některé části silnic. O větší rekonstrukci komunikací, které byly poškozené při zavádění plynu, musí ještě radnice rozhodnout,“ informoval Stanislav Závodný z marefského osadního výboru.

Jediní, kdo ještě k žádnému jednání nezasedli, jsou členové výboru v Kloboučkách. Jejich předseda Petr Stehlík je prý totiž pracovně vytížený. „Schůzku ale plánuji, nejspíš na příští týden. O návrzích, které budeme chtít přednést městu, jsme se už s některými kolegy bavili,“ naznačil Stehlík. Ale jaké požadavky budou mít, to neprozradil.