„Co se týká pokut, evidujeme dluh ve výši zhruba tří milionů sedmi set tisíc korun. A také čím dál víc neplatičů, kteří pochází z oblastí mimo Slavkov. Pohledávky za vedlejší hospodářskou činnost, kam spadají třeba nájmy, pak město vyčíslilo na částku vyšší než jeden a půl milionu korun," potvrdila Slámová.

Vyšší dluh pak mají vůči své radnici Bučovičtí. Ke konci loňského roku činil asi šest a půl milionu korun. „Nejvyšší pohledávka je jednapadesát tisíc korun. Celkově pak městu dluží kolem dvou tisíc lidí," uvedl vedoucí ekonomického a sociálního odboru Michal Vrána.

V okresním městě pak celkový dluh obyvatel dělá bezmála jedenáct milionů korun. Největší nedoplatky jsou za nájemné a náklady spojené s užíváním bytu, podle vedoucího kanceláře starosty a tajemníka Stanislava Kolaříka přesahují sedm milionů. „Ne vždy je ale možné zjistit počet neplatičů, někdo může dlužit víckrát. Rekordmanem je člověk, který nezaplatil třiatřicet pokut. Nejvyšší pohledávka pak činí kolem tří set tisíc korun," dodal Kolařík.

Podle Slámové je právě s lidmi, kteří dluží za nájemné, lepší komunikace než s těmi, kteří neplatí třeba za pokuty. „Jedná se většinou o rodiny, které mají samozřejmě obavu, aby v krajním případě nebyly třeba vystěhované, takže se snaží nějakým způsobem vše řešit," zmínila Slámová.

Pokud ovšem dlužníci nereagují na žádné výzvy ze strany měst, může u nich zaklepat i exekutor. „Pokud někdo nezaplatí, zasíláme mu vyrozumění o výši nedoplatku. Není ovšem podmínkou pro to, abychom nemohli ihned začít s vymáháním a exekucí," doplnil Kolařík s tím, že město s dlužníky vede i osobní jednání a spolupracuje s organizacemi, které lidem pomáhají řešit tíživou situaci. „Soukromým firmám ale pohledávky neprodáváme," ujistil.

Doba, po které města začínají dluh vymáhat, se ovšem liší. „Máme systém nastavený tak, aby první upomínka byla zaslaná do šedesáti dní ode dne splatnosti dluhu," řekl Vrána. Ve Slavkově tak striktní nejsou. „Lhůta může být u jednotlivých dlužníků různá. Město mimo jiné sleduje i majetkovou situaci těchto lidí. Často se totiž stává, že nám nechtějí platit, přestože příjem na to mají," poukázala Slámová. Ve Vyškově zase situaci údajně řeší okamžitě, jakmile nedoplatek vznikne. „Dluhy na nájemném a nákladech spojených s užíváním bytu pak začínáme řešit nejpozději dva měsíce od nezaplacení," objasnil Kolařík.

Samostatnou kapitolou jsou pak podle něj dluhy za svoz odpadu. „Za komunální odpad v roce 2014 nám dluží 1271 obyvatel a dluh už přesáhl částku devíti set tisíc korun. Za období, kdy je zavedený místní poplatek, tedy od 1. ledna 2002, se dlužná částka vyšplhala do výše téměř čtyř milionů sedmi set tisíc korun. Odráží se v tom ale i exekuční náklady a navýšení za nezaplacení místního poplatku v termínu splatnosti," informoval Kolařík.

JAN JURÁK