Vystřídá současného ředitele Karla Obhlídala. Ten se rozhodl ve funkci skončit. „Rada města akceptovala návrh výběrové komise. Nový ředitel stojí před nelehkými úkoly, ke kterým můžeme zařadit udržitelnost stávající úrovně poskytovaných lékařských a doplňkových služeb, stejně jako práci na rozvoji činnosti a průběžné obnově svěřeného majetku,“ vyjádřila se tajemnice městského úřadu Andrea Kovářová.