A to v rámci takzvaného hodnocení vlivu na životní prostředí, které má zkratku EIA. To musí nechat zpracovat investor.

„Nové zpracování EIA pro přeložku silnice I/50 v Bučovicích bude zapotřebí,“ potvrdil mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Proces EIA odborně hodnotí vliv projektu na rostliny a na živočichy, na ovzduší, vodu, půdu a další složky, ale také třeba na kulturní památky. Veřejnost se může v několika okamžicích zapojit a říct svoje připomínky.

EIA k přeložce v Bučovicích nicméně zatím neprobíhá. „Oznámení záměru dosud nikdo nepodal,“ informoval Klement.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic. To zatím neví, jak bude dále přesně postupovat. „Zpracování EIA zvažujeme,“ uvedla zaměstnankyně Ředitelství silnic a dálnic Věra Hoderová, která má přeložku v Bučovicích na starosti.

Možnost účasti veřejnosti při procesu EIA oceňuje občanské sdružení Top Bučovice. To dlouhodobě bojuje za to, aby radnice posoudila kromě přeložky také obchvat města. „Vzhledem k tomu, že do procesu EIA mohou zasáhnout i občané, budeme situaci dále sledovat a zájemce průběžně informovat,“ řekla členka sdružení Zuzana Krajčová.

Podle ní EIA zhodnotí různé věci. „Proces například posoudí vliv na řeku Litavu a její rozlivové území, množství hluku a emisí v okolí plánované stavby. Podle zákona by navíc měly být srovnány různé varianty přeložky,“ prohlásila Krajčová.