Protože by první variantu zvolenou zastupiteli bylo nutné z rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic nechat dopracovat, navrhl bučovický starosta Radovan Válek zanést do územního plánu variantu druhou. „Nabízí se možnost dořešení nejdelší varianty, jak požaduje státní podnik, s náklady převyšujícími sto deset tisíc korun. V úvaze je proto ještě další trasa, která by končila bezprostředně za Vícemilicemi," představil Válek druhou možnost.

Ta je podle něj pro město nejschůdnější. „Stejně tak proti ní není ani Ředitelství silnic a dálnic. Proto navrhuji zahrnout ji do územního plánu Bučovic a požádat o vyjmutí přeložky silnice I/50," doporučil Válek.

Trasa první varianty ovšem bude podle připomenutí zastupitele Zdeňka Koudelky také zapracovaná do územního plánu, a to současně s tou končící přímo za bučovickou místní částí. „Je dobře, že tam budou obě. Ale po tomto kroku by už bylo vhodné předat akci státnímu podniku. Už bychom se od něho neměli nechávat nadále vykořisťovat," je přesvědčený Koudelka.

To však podle informací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové nebude možné. Město se totiž zavázalo projekt nechat zpracovat do té fáze, do níž byla nachystaná přeložka, kterou současné vedení radnice zrušilo. „Akci jsme měli zpracovanou do fáze územního rozhodnutí. To však bylo zrušené z důvodu petic obyvatel Bučovic proti přeložce," připomněla Ledvinová.

Podle jejích dalších slov město musí kromě změny územního plánu zajistit posouzení vlivu stavby na životní prostředí a několik dalších dokumentů. „A po tom, co územní rozhodnutí nabude právní moci, převezmeme takto rozpracovaný projekt a budeme pokračovat v přípravě ke konečnému uskutečnění obchvatu," přiblížila Ledvinová.

Před bučovickou radnicí jsou ovšem ještě další úkoly v souvislosti s obchvatem. „U varianty s napojením u Vícemilic nebyla zpracovaná hluková studie a návrh protihlukových opatření byl vytvořený pouze na základě odhadu. Pokud se bude počítat s touto trasou, bude nutné tyto věci dopracovat," zmínila Ledvinová.

Podle informací zastupitelky Jany Vlachové se o zapracování obou variant do územního plánu hlasovalo na posledním zasedání hlavně proto, aby město získalo územní rezervu.

V Bučovicích je totiž čím dál méně volných parcel. „Jinak co se týká napojení těsně za Vícemilicemi, už dnes je jasné, že obyvatelům Urbáškovy ulice by to uškodilo. Nejšťastnější není ani jedna varianta, v případě té delší by trasa vedla za Litavou, což je ošidné území," konstatovala Vlachová. V případě obyvatel Vícemilic se podle bučovického starosty nabízí možnost, že by město mohlo od lidí vykoupit domy a nabídnout jim stavby nebo pozemky ve výstavbových lokalitách. To však Vlachová nepovažuje za příliš schůdné.