Kde jste doposud pracovala?
Od roku 2002 do roku 2005 jsem dělala v Bučovicích čtyři roky zástupkyni kastelána, potom jsem zastupovala kastelánku na zámku ve Vizovicích po dobu mateřské dovolené a před návratem zpět do Bučovic jsem působila jako kurátor sbírek v Národním památkovém ústavu v Kroměříži. Jsem ráda, že jsem se mohla vrátit do Bučovic. Je to pro mě srdeční záležitost, protože jsem tady začínala a ze slohů je mi renesance nejbližší. Považuji za plus, že po delší době bude na zámku místní člověk. Lépe se naváže spolupráce se školami, s radnicí i dalšími.

Na jaké změny v zámku se chystáte?
Předchozí kastelán udělal hodně práce. Je na co navazovat. Máme řadu vypracovaných projektů. Hlavní je pokračovat v opravě střech a na východním křídle. Na rekonstrukci střech jsme z Programu záchrany architektonického dědictví dostali dvouapůlmilionovou dotaci. Momentálně také vylepšujeme vzhled pokladny a necháváme vyrábět repliky oken.

Jak se vyvíjí projekt na záchranu fontány?
Už jednadvacátého června se uskuteční druhý ročník benefičního koncertu pro fontánu. Výtěžek půjde na dokumentaci a později na její rekonstrukci. Městský úřad vyhlásil i veřejnou sbírku. Fontána je stará tři sta jednasedmdesát let, chátrá a trpí výkyvy počasí. Chceme ji nejenom zrestaurovat, ale obnovit i její funkci. O stavu konta bych ráda informovala až po koncertu.

Bude pokračovat akce Plaveme pro fontánu?
Město Bučovice přislíbilo pokračovat i letos. Jen doufám, že počasí nám proti loňskému roku bude víc přát. Vloni město darovalo z této akce pět tisíc korun.

Z kdysi zpustlé zámecké zahrady vykouknul renesanční skvost. Podaří se vám tento stav udržet?
Zahradu jsme převzali od města Bučovice, které na ni svého času nemělo prostředky. Převod trval několik let. V té době ji nikdo nemohl oficiálně spravovat, proto byla zanedbaná. V současnosti je skutečně velmi hezká. Bohužel na údržbu v letošním roce nemáme peníze, ale pokusíme se její stav zachovat. Vždyť patří mezi několik málo renesančních zahrad v České republice.

Jaká je návštěvnost bučovického zámku?
Počet návštěvníků je nižší. Tento stav ale není jenom u nás. Přisuzujeme to celorepublikovému zdražování. Bohužel jsme ale tvrdě pocítili uzavírku mezinárodní silnice. Očekáváme, že to časem bude ještě horší. Také předpokládáme nižší zájem organizátorů pořádat na zámku komerční akce.

Jak využíváte zámek ke komerčním účelům?
Jde zejména o pronájem prostor různým firmám a podnikům, které tady pořádají společenské rauty, oslavy výročí založení firmy, kulturní akce a podobně. Peníze za pronájem, tedy ze zvýšených tržeb, jdou zpět do zámku. Využíváme je hlavně na opravy a údržbu.

Školy ale zámek využívají zadarmo…
Sály a nádvoří bezplatně poskytujeme zdejším školám, které na zámku předávají maturitní vysvědčení, pořádají slavnostní vyřazení žáků a stužkování maturantů.

Jak často si bučovický zámek vybírají snoubenci ke svatebám?
Zájem o svatební obřady na zámku vzrůstá. Obřady se konají ve třech sálech, které jsou různě velké a zdobné. Snoubenci mají možnost zvolit sál, který jim bude vyhovovat. Stále větší zájem je o konání svatebního obřadu trochu netradičně, kde snoubenci volí k obřadu zámeckou zahradu nebo krásné arkádové nádvoří zámku. Umožňujeme na zámku i svatební hostinu, nicméně snoubenci ji využívají velmi zřídka. Důvodem je zřejmě vyšší částka za pronájem.

Navážete na tradici zajímavých výstav?
Nejúspěšnější expozicí na zámku v Bučovicích byla výstava kamélií. Květinové výstavy se vůbec těší veliké oblibě. Bakchova fontána se stala inspirací pro rozsáhlou výstavu o fontánách s názvem Kámen a voda.

Oblíbenou expozici opakovaně pořádají bonsajisté. Sezónní výstavy a kulturní akce vhodně doplňují stálou prohlídkovou trasu a jsou lákadlem k opakované návštěvě zámku. Koncem září proto připravujeme noční kostýmované prohlídky. Ráda bych také zařadila květinovou výstavu do tradičních každoročních výstav zámku na jeho oživení, zejména na začátku sezóny, kdy po zimě potřebujeme pohlazení na duši.

Co je vám na zámku nejbližší a co vás naopak zklamalo?
Nejraději mám Ptačí sál. Zřejmě to navozuje atmosféra zahradní pergoly s popína