„Slavkov je městem na dlani, které je ze severu chráněno přírodním amfiteátrem a na jihu říční nivou. Atmosféru města vytváří jedinečná dochovaná bloková zástavba, která nebyla ve dvacátém století zničena, jako tomu je v mnoha jiných městech. Naší vizí je Slavkov obklopený zelení, postavený na modelu takzvaného „zahradního města“ a na jeho tradičních principech, které tvoří zejména historické aleje,“ komentoval Štěpán.

Jako výukový materiál využijí jeho studii zastupitelé, úředníci, developeři i stavebníci. „Je to také podklad pro diskuzi o územním plánu. Čeká nás v souvislosti s klíčovými projekty města, mezi které patří nová škola, rekonstrukce Společenského centra Bonaparte i bytová výstavba v lokalitách na východě,“ sdělila slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Důležitým bodem je mimo jiné i hustota dopravy v centru. „Zásadní je snížení automobilové dopravy ve Slavkově a celá nová dopravní koncepce, včetně dopravy alternativní. Na to by měl navázat rozvoj v blízkosti dvou historických os, které vycházejí z nádvoří zámku a procházejí celým městem,“ doplnil brněnský architekt.

Město chápe jako dirigenta svého rozvoje, který je schopen určit, jaký způsob je přijatelný a přínosný. „Proto má být vždy o krok napřed. Třeba i aktualizací územní plánu tak, aby tyto principy zůstaly zachovány a aby město neztratilo svůj malebný charakter,“ zdůraznil Štěpán.

Počet obyvatel roste

Ten se přitom zabýval také rozvojem bydlení. Jeho nezbytnost podle něj potvrzují především aktuální demografické změny, právě na Slavkovsku totiž podle čísel statistiků dlouhodobě roste počet obyvatel oproti zbytku okresu i kraje.

„Cílem města je vznik vize, která bude reflektovat nastávající situaci a prosazovat vznik co nejpestřejší nabídky druhů bydlení, tak aby vznikající kvalitou město dokázalo uspokojit potřeby všech svých stávajících i nově příchozích obyvatel. Vznik nových bytů má probíhat současně jak v režii soukromých investorů, tak samotného města, které má ustavičně budovat svůj bytový fond,“ rozvíjel své myšlenky architekt Štěpán.

Zmínil také, že je připravený na pokračování spolupráci s městem. Jeho zástupci aktuálně pracují na informační brožuře, která vizi známého architekta zprostředkuje každému, kdo o to projeví zájem. „Připravujeme ji, bude tam vše popsané,“ slíbila mluvčí města Slámová.

Na debatu s Markem Janem Štěpánem mohou Slavkované přijít dvaadvacátého září od šesti hodin večer do Divadelního sálu Zámku Slavkov. Vstup bude zdarma a díky nedávno zařízenému výtahu navíc také bezbariérový. Návštěvníci získají informace o možnostech rozvoje jejich města přímo od známého brněnského architekta.