Otevírá se tak cesta k celkové rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu i pro potřeby žáků Základní školy Tyršova, kde na vhodné sportoviště čekají už celé dekády.

„Jeho stav je nevyhovující a bezpečnostně problematický, ale přesto toto sportoviště využívají žáci této školy, cvičenci tělovýchovné jednoty a středoškoláci, protože zkrátka nemají jinou možnost. Tento letitý problém se snažila řešit i minulá vedení města, ale bohužel bez úspěchu,“ popsala vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Projednali také detaily parametrů sportoviště. „Shodli jsme se na atletickém oválu standardních rozměrů, jehož součástí bude také rozběhová rovinka, doskočiště pro skok daleký a alespoň tři běžecké dráhy. Dále pak počítáme s multifunkčním sportovištěm pro malou kopanou, florbal nebo házenou. Chybět nebude ani plocha pro skok vysoký a další aktivity,“ vyjmenovala Šulcová.

Diváci ocení novou tribunu a navýšení kapacity stávajícího parkoviště u Sokolského domu. Sportující pak využijí nové zázemí. „Studie je nyní hotová a v průběhu února bude vyprojektováno. Pokud se nám podaří získat mimorozpočtové zdroje, bude to pro nás snazší, ale pokud ne, rozhodli jsme se, že sportoviště vystavíme do konce našeho funkčního období, tedy do dvou let,“ zdůraznila místostarostka.

Odkoupení sportovní areál se nachází v sousedství školy, jeho rekonstrukci tam ocení. „Získáme sportoviště, které bude odpovídat současným požadavkům pro základní a zájmové vzdělávání,“ hodnotil záměr ředitel Základní školy Tyršova Zdeněk Pitela.

Palčivý problém

Smlouvu podepsal starosta města Karel Jurka a starostka vyškovského Sokola Charlotta Fialková. Po letech to je velký průlom. „Iniciovala jsem řadu jednání s činovníky Tělovýchovné jednoty Sokol Vyškov, Sokolské župy a České obce sokolské. Našli jsem jedinou a možnou shodu, kterou je právě odkup pozemku pod sokolským hřištěm městem, čímž se vyřeší dva palčivé problémy. Jednak zde město bude moci vybudovat moderní víceúčelové sportoviště a Tělovýchovná jednota si zároveň bude moci za peníze z prodeje pozemku opravit sokolovnu,“ vysvětlila Šulcová.

Zastupitelstvo města již schválilo odkup pozemku za částku přesahující pět a půl milionu korun dle dostupného znaleckého posudku. V průběhu letošního roku se jednání zúčastnili kromě zástupců města a Sokola i zástupci Základní školy Tyršova a tým odborníků pro zohlednění připomínek všech stran.

Vyřeší se tak dlouhodobý problém. „Ještě za mého působení ve vrcholové politice města, se město snažilo dohodnout se sousedící lokalitou, kde se nachází Sokol o možném využití těchto pozemků, jak pro školu, tak pro samotnou organizaci Sokola. Mnoho let se to nedařilo,“ vzpomínal před časem také opoziční zastupitel Petr Hájek.

Město je s výsledkem jednání spokojené. „Chci touto cestou poděkovat všem, kteří na tomto velkém projektu spolupracují, ať už jsou to kolegové z vedení Vyškova, představitelé Sokolů na všech úrovních, ředitel Základní školy Tyršova, učitel tělocviku Libor Kocourek, ředitel Správy majetku města Vyškova, a také vedoucím našich odborů panu Plášilovi, Táborskému a mnohým dalším. Věřím, že tento projekt dotáhneme do úspěšného konce, protože si to žáci školy, sokolové a všichni sportovně založení občané zaslouží,“ dodala Šulcová.

Postupuje se přitom zároveň v přípravě stavby multifunkčního hřiště přímo v areálu Základní školy Tyršova. Radní informovali v tiskové zprávě, že vybrali firmu, která tartanové hřiště o rozměrech 22 x 32 metrů postaví. Bude podle nich důležitou součástí rozsáhlého několikaletého záměru vybudování relaxačně vzdělávacího areálu školy, školní družiny a školního klubu. Náklady přesahují tři miliony korun.

Na hřišti si žáci zahrají basketbal, házenou, vybíjenou, přehazovanou nebo volejbal. „Na podzim jsme začali s hrubými terénními úpravami plochy. Z důvodu reklamačních lhůt je vhodnější samotné hřiště postavit až na jaře příštího roku, aby bylo v plném užívání žáků a případné závady se mohly projevit. Poslouží pro několik sportů a bude oplocené,“ informoval ředitel školy Pitela.