„Na posledním zasedání zastupitelé schválili nové Zásady pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu,“ potvrdila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Žadatelé teď musí počítat s tím, že když poruší smlouvu a přitom dodrží rozpočtovou kázeň, může jim město udělit pokutu ve výši až pěti procent z poskytnuté částky. Pokud poruší i rozpočtovou kázeň, příjemci budou muset radnici vrátit peníze, které použili neoprávněně nebo včas nevrátili, a navíc ještě zaplatí penále.

Oproti předchozím zásadám došlo i k částečné změně formulářů potřebných k podání žádosti o poskytnutí dotace a grantu a k jejich vyúčtování. Více se zájemci dozvědí na webových stránkách města.