V případě prodeje za symbolickou korunu je hodnotou pro vyměření daně sjednaná kupní cena. V tomto případě by tak daň byla nulová. Zastupitelstvo města však žádosti družstva nevyhovělo. „V případě prodeje je nutné schválit a zveřejnit záměr prodeje. A i kdyby byl přímo adresný pro bytové družstvo, může se kdokoliv přihlásit s výhodnější nabídkou," přiblížil vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka Stanislav Kolařík.

Navíc má město při prodeji za symbolickou cenu povinnost odchylku od tržní ceny dostatečně zdůvodnit. „Prodáme-li majetek za cenu nižší, než je obvyklá, aniž bychom takovou odchylku řádně vysvětlili, vznikne přinejmenším podezření z protiprávního jednání, včetně případných důsledků," vysvětlil Kolařík.

51 procent je spoluvlastnický podíl Vyškova na bytových domech Hybešova a A. B. Svojsíka.