Kromě krutihlava podle odpůrců výstavby v lokalitě žije i chráněný křeček polní. „Přitom tam mají vyrůst čtyři pětiposchoďové bytovky. Na odbor životního prostředí jsme proto podali petici s 250 podpisy. Zatím na ni ale nikdo nereagoval,“ sdělil Milan Němec.

Poukázal, že si lidé koupili byty u školky kvůli okolní přírodě a výhledu na lesy. „Záměr vše zlikviduje,“ je nespokojený Němec.

Starosta Jiří Lukášek tvrdí, že petici podepsalo jen čtyřicet lidí. „To, že lze místo zastavět bytovými domy, stojí v územním plánu od osmdesátých let. Jde o sídliště, které není dokončené. Kdyby se lidé v době, kdy si kupovali byty, obrátili na úřad, nebo se podívali do územního plánu, věděli by to,“ připomněl Lukášek. A dodal, že původně tam mělo vyrůst domů šest.

Výskyt chráněných živočichů a rostlin prověří biologický průzkum. Potrvá několik měsíců. „Pokud se jejich přítomnost potvrdí, nebude to automaticky znamenat konec stavby. Je to upozornění, že její vliv na druhy musí být minimální,“ vysvětlil starosta.

Mluvčí kraje Monika Brindzáková upřesnila, že výjimku z porušení zákazu ve vztahu k zvlášť chráněným druhům si musí opatřit investor. „A to tehdy, pokud může dojít ke škodlivému zásahu do jeho přirozeného vývoje,“ řekla.

4 pětiposchoďové bytové domy mají vyrůst nad mateřskou školou v Rousínově

Podle některých ochránců přírody však stavba domů na výskyt krutihlava zásadní vliv mít nebude. „Sice jsem ho tam viděl, ale žije v zahradách, i v sídlišti. Myslím, že se bez problému přesune,“ je přesvědčený amatérský ornitolog Jiří Bartl z Rousínova.

O petici nic neslyšel. „Podle mě jde jen o aktivitu několika jednotlivců. Myslím, že zastavení záměru neprosadí,“ řekl s tím, že odpůrci chtějí v lokalitě vysadit koroptve.

I ty jsou chráněné. „Je to ale zbytečné, protože uletí,“ zhodnotil Bartl.

Podle územní zástavbové studie bude ze tří hektarů plochy zastavěný asi hektar. „Zbytek tvoří zeleň. Myslím, že bydlení s dostupnými zelenými plochami je obyvatelům příjemnější než pole, kam stejně nemůžou,“ sdělil starosta Lukášek s tím, že v místě se počítá i s dětským hřištěm.

Dodal, že nová zástavba nabídne i řešení dopravy. „Cesty nyní končí ve slepých ulicích, po stavbě se propojí,“ vysvětlil.

Město bude v následujících měsících hledat investora stavby. První dům má vznikat v období let 2019 a 2020, po něm bude následovat druhý. Další pak přijdou na řadu v horizontu deseti až patnácti let. Kvůli posunu hlukového pásma železnice, která se má narovnat. „Půjde o obdobné domy jako bytovky ve směru na Habrovany,“ porovnal starosta.