Zástupci firmy reagovali v oficiálním prohlášení. „Předně nutno konstatovat, že ohledně zmíněného trestního řízení, ve kterém nebylo Respono obviněno, obžalováno, jakožto ani nebylo vpostavení podezřelého, platí, že toto řízení bylo pravomocně skončeno odsouzením několika fyzických osob a jedné právnické společnosti. Žádný z odsouzených nebyl pracovník společnosti Respono,“ shrnuli.

V kritice přitom Šulcová pokračovala. „Dalším šokem pro nás byl prodej sta procent podílu společnosti Respono ve firmě Rebios (provoz bioplynové stanice, pozn. red.), o kterém jsme se dozvěděli jen z doslechu. Až po urgencích nás Roman Celý (místostarosta Vyškova, pozn. red.) už jako předseda představenstva společnosti informoval. Bioplynka stála přibližně sto šedesát milionů korun. Financování bylo ze tří dotací za 142 a půl milionu. Zbytek z úvěru. Ještě v roce 2020 došlo k nákladné opravě technologie za zhruba pět a půl milionu,“ řekla současná zastupitelka.

ReUse Centrum ve vyškovském sběrném dvoře.
Odlož, co nepotřebuješ. Vezmi, co se hodí: ve Vyškově už funguje ReUse centrum

K prodeji podílu v dřívější dceřiné společnosti se vyjádřilo i vedení Respona. „Informace o šoku zprodeje Rebiosu je zcela tendenční a nepravdivá. Proces prodeje byl s akcionáři Respono opakovaně konzultovaný a odsouhlasený. Důvody pro odpojení byly dlouhodobé technické a ekonomické problémy bioplynové stanice, což mělo negativní dopady i na mateřskou společnost,“ uvedli členové představenstva.

INFOBLOK:
Akcionáři Respona jsou města a obce.
Firma vznikla v roce 1993. Poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství.
V současné době má 88 akcionářů, největším je Vyškov.

Podle Šulcové valná hromada společnosti také schválila prodej Rebios za kupní cenu stoprocentního podílu za čtyři miliony korun a kupní cenu za pozemky za šest a půl milionu. „Dle sdělení Celého se jednalo o výhodný prodej. Určitě není bez zajímavosti, že jednatelem této prodělečné společnosti byl po dlouhá léta právě Karel Jurka (současný starosta, pozn. red.), samozřejmě za tomu odpovídající plat. A přivedl ji ke krachu. V červnu 2021 byla založena dceřiná společnost Respona ResponoCom a Celý se stal jejím jednatelem, a to bez toho, aniž by se pochlubil,“ prohlásila bývalá starostka.

Připravené kontejnery.
Vyškované třídí nově i zbytky z kuchyně. Vyrobí z nich bioplyn i hnojivo

Podle Respona prodej nebyl pod cenou. „Je nutné si uvědomit, že kupující společnost převzala i zbytek nesplaceného úvěru a ostatní závazky. Hodnota podílu společnosti Rebios byla stanovena znalcem. Ohledně prodeje se uskutečnila distanční jednání akcionářů, kteří byli plně informováni o všech souvislostech. Konečně pak platí, že k prodeji společnosti Rebios došlo na základě rozhodnutí valné hromady Respono, a to drtivou většinou akcionářů,“ uvedli v prohlášení zástupci firmy.

Připomněli dále, že ředitelem Respona a jedním z jednatelů Rebios byl do března 2017 Pavel Horáček. „Člen a současný zastupitel hnutí ANO. Toto období bylo poznamenané velmi špatnými hospodářskými výsledky. Současný ředitel Milan Černošek a vedení Respono nastartovali ozdravné ekonomické procesy, díky nimž sespolečnost finančně i personálně stabilizovala a mohlo dojít k obnově zanedbaného vybavení,“ tvrdilo představenstvo.

Svozová auta společnosti RESPONO.
Budoucnost třídění na Vyškovsku: QR kódy na popelnicích i sběrná hnízda

Okomentovalo i založení nové dceřiné společnosti. „Účelem tohoto kroku bylo umožnění navazování přímé spolupráce mezi Respono a jejími akcionáři v oblasti odpadového hospodářství stím, že takzvané komerční aktivity byly převedeny právě na založenou dceřinou společnost ResponoCom. Tento velmi náročný restrukturalizační krok byl důkladně a opakovaně projednán s akcionáři, a to počínaje opakovanými písemnými zprávami, přes online setkání až po konečně rozhodnutí na valné hromadě, jejíž průběh osvědčil notář. Rovněž byl podrobně konzultován s právníky největšího akcionáře města Vyškova. Celý proces založení ResponoCom tak byl legitimní a hospodářsky důvodný,“ tvrdilo představenstvo ve vyjádření.