Záměr si Podbřežičtí můžou dovolit uskutečnit díky dotaci, která jim byla nedávno přiklepnutá.

„Jde o peníze z Programu rozvoje venkova. Na uskutečnění akce jsme získali necelý jeden milion korun,“ uvedla starostka Podbřežic Libuše Přikrylová.

Z poměrně dost zanedbaného pozemku, který je zarostlý náletovými dřevinami a je podle starostky spíš ostudou celé vesnice, chce vedení obce nechat vybudovat parčík.

„Vybraná firma zarovná terén, ošetří ho, zatravní a poté také vysadí dřeviny. Necháme tam udělat i chodníky, místo osadíme lavičkami, nebudou chybět ani odpadkové koše,“ popsala rozsáhlé úpravy starostka Podbřežic Přikrylová.

Do obecního parku podle ní bude možné chodit také za nepříznivého počasí. „V takovém případě tam bude lidem k dispozici zastřešené odpočívadlo, které poskytne zázemí nejen turistům, ale také cyklistům a hipoturistům,“ doplnila Libuše Přikrylová.