„Nesoudržné a dožilé omítky budou odstraněny a nahrazeny novými při zachování původní profilace štukové výzdoby. Na základě nálezů původní barevnosti a podle historických fotografií bude fasádní nátěr proveden jako dvoubarevný, a to v odstínu lomené bílé na aktivních prvcích a šedavé barvy v ploše,“ sdělil referent pro památkovou péči Petr Bařinka

close Historická podoba někdejší vyškovské synagogy z roku 1911. info Zdroj: se souhlasem Petra Bařinky zoom_in Historická podoba někdejší vyškovské synagogy z roku 1911.

Zmínil, že náklady nyní nelze přesně vyčíslit. „Při odstraňování omítek se totiž ukázalo, že rozsah poškození je větší, než se původně předpokládalo. V každém případě bude na opravu synagogy použita dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, která může činit až padesát procent celkových nákladů bez DPH,“ doplnil Bařinka.

Pro letošní rok byla v programu pro Vyškov vyčleněna kvóta ve výši přesahující milion korun. „Kromě synagogy bude použita také na spolufinancování opravy Radniční uličky,“ dodal referent pro památkovou péči.

close Historická podoba někdejší vyškovské synagogy z roku 1912. info Zdroj: se souhlasem Petra Bařinky zoom_in Historická podoba někdejší vyškovské synagogy z roku 1912.