Přesný rozsah oprav a jejich cenu s ohledem na plánovaný prodej stát nezjišťoval. Přesto je jasné, že budova nesplňuje zejména současné požadavky na energetickou náročnost. „Do budoucna je nutné počítat také s opravou elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů a výměnou oken," popsal mluvčí úřadu Radek Ležatka s tím, že kupní cena vychází z aktuálního znaleckého posudku a stav budovy je v ní zohledněný.

Minimální částka, za kterou můžou zájemci budovu koupit, je stanovená na necelých třiatřicet a půl milionu korun. Součástí je i parkoviště, jehož cena vychází na osm set padesát tisíc a vybavení na pět set čtyřicet tisíc. „Nabídku do výběrového řízení je nutné podat na celý soubor movitých i nemovitých věcí," upozornil Ležatka.

Právo má město

Dodal, že na parkoviště bude s kupujícím uzavřená samostatná kupní smlouva. Zejména proto, že na něj má jako vlastník pozemku předkupní právo vyškovská radnice.

V objektu v současné době nesídlí žádná organizace. Stát neurčil ani podmínky na jeho další využití. K prodeji bývalého okresního úřadu přistoupil zejména proto, že ho pro sebe pokládá za nepotřebný.

Rozhodla o něm vláda v roce 2013. „První kolo výběrového řízení bylo vyhlášené v květnu. V něm jsme neobdrželi žádnou nabídku. V současné době je vyhlášené druhé kolo výběrového řízení s termínem pro podání nabídek do 9. září," zmínil Ležatka.

Případní zájemci mají možnost si budovu před podáním nabídky prohlédnout. A to příští týden v úterý od devíti do jedenácti hodin dopoledne a o týden později, ve středu 2. září, od jedné do tří hodin odpoledne.