Problémy představuje ornice, ve které jsou upevněné figuríny vojáků v dolní části expozice. „Chtěli jsme ji platit z dotace a původně to tak i mělo být, protože ji schválili jako způsobilý výdaj. Proto nás překvapilo, že pak rada změnila postoj," připustil Lokaj.

Celkem tak bude muset město vynaložit o tři sta tisíc korun víc. „Náklady byly asi čtyři sta tisíc korun. Jako město si ale můžeme nechat odečíst stotisícovou daň z přidané hodnoty. Poskytovatel grantu nám teď prostě tyto peníze zpětně nevyplatí," upozornil Lokaj.

Rozhodnutí je podle něj definitivní. „Dotace je bohužel nenároková. Vzhledem k částce, která není v poměru k celkově poskytnuté dotaci zase tak vysoká, tak asi nemá smysl se ještě pokoušet rozhodnutí nějak zvrátit. Navíc Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obvykle svoje rozhodnutí nemění, tak by to asi stejně nemělo smysl," řekl Lokaj.

Korekci potvrdila i mluvčí poskytovatele Kateřina Dobešová. „Důvodem bylo neuznání zeminy jako způsobilého nákladu. Ornice byla totiž nakonec posouzena jako součást exponátu a na exponáty se dotace nevztahovala," vysvětlila Dobešová.

Jedná se ale o standardní záležitost. „Příjemce v tomto případě nijak nepochybil. Schválené dotaci je potřeba rozumět jako nejvyšší možné částce, kterou projekt může z grantu získat. Když se proto na závěr o něco zmenší, nejedná se o nic zásadního a děje se tak u většiny projektů," dodala Dobešová.

Drobných chyb se lze navíc vyvarovat jen těžko. „Vzhledem k objemu dokumentace, která takové projekty provází, by bylo opravdu s podivem, kdyby se tam čas od času nevyskytla nějaká menší nesrovnalost. Z naší strany máme navíc se Slavkovem u Brna dobré zkušenosti," podotkla Dobešová.