Termín dokončení oprav náměstí a přilehlých ulic byl stanovený na konec září. Ve spodní části náměstí se však stále pracuje a místo chodníků lidé vrávorají po štěrku. „Jak už jsme vysvětlovali, objevily se překážky bránící plynulé výstavbě a dodržení harmonogramu. Například základy původních domů, pozůstatků původní cesty nebo podzemních prostor, ale také inženýrských sítí, ke kterým se nikdo nehlásil,“ vyjmenoval mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Navíc se v několika případech zpozdila – a to až o tři týdny - předcházející rekonstrukce plynovodu. „Tu zajišťuje společnost GasNet,“ upozornil Kočí.

Radní města tak schválili posunutí termínu dokončení z 30. září na 31. prosince. „Věříme, že dláždění firma dokončí začátkem listopadu. Souběžně se řeší také vady a nedodělky,“ dodal Kočí. Lidé navíc poukazují na dosud chybějící odpadkové koše. Například v ulici Jana Šoupala dva zcela zmizely. „Vrátí se na původní místo,“ ujistil Kočí.