Na konci července získalo akreditaci od Severoatlantické rady. Na území České republiky, která je od roku 1999 členem NATO, takto vznikl první subjekt svého druhu nesoucí označení Severoatlantické aliance. Bude patřit do řetězce obdobných organizací, které podporují transformaci Aliance. Mimoto také má poskytovat expertní poradenství vrchním velitelům NATO.