Jedinou dobrou zprávu ohledně stavby továrny na zpracování kejdy a kukuřičné siláže v bučovické místní části Černčín, proti níž místí bojují, obsahoval posudek, který nedávno vypracoval odborník Jiří Novák. Auta, která mají jezdit do bioplynové stanice, se musí vyhnout vesnici.

Aby však obyvatelé Černčína zjistili o zařízení, které tam má vzniknout, mnohem víc, zúčastnili se ve středu jednání se zástupci několika institucí v Katolickém domě v Bučovicích. Nechyběl zpracovatel dokumentace Libor Obal nebo tvůrce posudku na dokumentaci Novák. „Po posouzení všech aspektů jsem dospěl k závěru, že záměr stavby bioplynové stanice je akceptovatelný a doporučuji ho uskutečnit,“ zopakoval na jednání výrok ze svého posudku Novák.

Proti realizaci plánu není ani bučovická radnice. „Karel Janovský chce bioplynovou stanici postavit ve svém zemědělském areálu, což není v rozporu s územním plánem města. Námitky tedy nemáme. Zároveň však upozorňuji, že plánujeme velkou výstavbu a doufáme, že stavba nebude mít záporný vliv na životní prostředí. To ovšem ukáže posudek EIA,“ poznamenal bučovický místostarosta František Šujan.

Přestože zpracovatelé dokumentů k bioplynové stanici vysvětlovali, že záměr by životní prostředí v jejich okolí neměl ohrozit, místní to podle všeho nepřesvědčilo. „Líbí se nám, že jednou z podmínek uskutečnění záměru je ta, aby se nákladní auta vyhnula vesnici. Jinak ale se stavbou nadále nesouhlasíme. Jsme připravení se proti ní vyjádřit v územním řízení,“ řekl předseda černčínského osadního výboru Jan Setínek.

Místní se totiž obávají, že stavba bude mít záporný vliv na ovzduší, její provoz zas na zvýšení hlučnosti a také že se z ní bude linout zápach. To všechno ovšem rolník Karel Janovský, který chce stanici postavit, odmítá. „Splním všechny podmínky dané zákonem. Udělám vše pro to, aby bioplynová stanice nezapáchala. Když se použijí správné, úplně nové, technologie, tak žádný zápach nevzniká,“ tvrdil Janovský.

Zařízení bude podle dostupných informací zpracovávat vedlejší zemědělské produkty, jako je například kejda, a to za určité teploty a bez přístupu vzduchu. Vznikne tak bioplyn, který bude následně použitý na výrobu elektřiny a tepla. Elektrickou energii chce Janovský prodávat společnosti e.on a teplo zužitkuje bioplynová stanice.

Spekulace o tom, že by zařízení mělo zpracovávat také mršiny zvířat, rolník už před časem popřel. Navíc podle něj bioplynová stanice spotřebuje jen asi polovinu z plánovaných sto dvaceti tun surovin denně.

V okrese už postavil bioplynovou stanici zemědělec František Bureš. Ta ale využívá jen kukuřičnou siláž v množství zhruba pětadvaceti tun denně. Vyrobenou elektřinu dodává, stejně jak to má v plánu Janovský, do sítě E.ON. Další zařízení chce budovat také firma Respono, která se zabývá svozem a likvidací odpadu.