Ačkoliv proti stavbě lidé z Černčína protestují, svůj plán na stavbu stanice Janovský vzdát nehodlá. „Budu se snažit tak dlouho, dokud se mi nepodaří získat všechna potřebná povolení a postavit ji. Jsem odhodlaný bojovat za ni, jak dlouho to bude potřeba. Stále dokola," potvrdil Janovský.

Ten teď navíc plánuje chov prasat. „Nějak si vydělávat musím. Od příštího roku nebudou tak přísná pravidla. Pokud budu mít chov do velikosti dvanácti set kusů, nebudou se na něj vztahovat nitrátové směrnice. Prasat si tedy můžu pořídit klidně 1199," prohlásil zemědělec.

Právě prasečí kejda by měla být jednou ze surovin, kterou by měla bioplynová stanice zpracovávat. Jenže jihomoravský krajský úřad vrátil bučovickým úředníkům na přezkoumání územní rozhodnutí na stavbu kvůli několika nedostatkům. „Nepřišlo nám žádné oznámení o tom, že by pan Janovský svůj záměr stáhl. Pokud však bude chtít pokračovat, musí každopádně doplnit všechny chybějící věci a napravit nedostatky," upozornil vedoucí oddělení bučovického stavebního úřadu Zdeněk Bárek.

Mezi zmíněné nedostatky patří podle krajského úřadu nesprávně vedená příjezdová cesta, neposkytnutí informace občanskému sdružení, které mělo právo stát se účastníkem řízení, a v neposlední řadě také chyba ve výkresu požárně nebezpečného prostoru. „Za čtvrté stavební úřad řádně neposoudil soulad stavby s platnou územně plánovací dokumentací," uvedla v rozhodnutí vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu Jihomoravského kraje Eva Hamrlová.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí podal bučovický Okrašlovací spolek a také dva manželské páry, které žijí poblíž plánové biostanice. „My už jsme své vyjádření řekli. Vadí nám hlavně to, že by příjezdová cesta měla vést kolem domovní zástavby. Pokud by stavitel tuto věc dal do pořádku, v podstatě bychom neměli námitky. Další krok je tedy na něm, aby připomínky krajského úřadu splnil," podotkla jednatelka Okrašlovacího spolku Bučovice Jana Vlachová. Manželé se zase obávají možného zápachu a hluku ze stanice.

To však Janovský vyvrací. „Bioplynová stanice bude stát stovky metrů od rodinné zástavby. Navíc zápach z ní nevychází. Třeba kolega, švábenický zemědělec František Bureš ji má za obcí postavenou už několik let, a to si ji začal vyřizovat později než já," zmínil černčínský farmář.

Bureš je podle svých slov s provozem stanice spokojený. „Zápach je jen takový mýtus, změřit se nedá. Chodí mi tu pravidelné kontroly a nezjistily nic závadného," prohlásil zemědělec ze Švábenic.