Igelitové pytle plné smetí, kelímky od jogurtů, kilogramy papírů nebo třeba zvířecí kosti a nepotřebný materiál ze stavenišť. To není obsah popelnic, ale toho, co se zcela běžně válí podél silnic a také v lesích Vyškovska.
Poseté smetím jsou některé lokality Bučovicka. Cesta z tamního sadu po polní cestě směrem k vysílači nad Černčínem se jimi jen hemží. Výjimkou není ani krajnice vedoucí na Vícemilice podél Litavy. Nemluvě třeba o té z Bučovic do Letonic.

Vedoucí bučovického odboru životního prostředí Miloslav Babyrád tvrdí, že se spolu s podřízenými snaží najít původce každé skládky. „Nedávno se nám podařilo dohodnout se s majitelem jednoho místa ve Vícemilicích, na kterém se nacházela černá skládka. Smetí odklidil, za chvíli se tam však objevilo nové,“ uvedl Babyrád.

Pokud úředníci neodhalí pachatele, skládku odklízí město za svoje peníze. „Radnici to ročně vyjde řádově na desítky tisíc korun,“ řekl ředitel bučovických technických služeb Zdeněk Koudelka.
Boj s větrnými mlýny nevedou jen Bučovičtí. Potíže s odpadky mají také úředníci z okresního města. Do kdejaké škarpy, křoví či lesíku se neštítí lidé vyhodit odpadky.

„Zásada je rychle likvidovat skládku v začátcích. Stačí jeden pytel a lidé přidají další a další. Jak si zvyknou, je to neuhlídatelné. Jednu takovou rozsáhlou jsme likvidovali například mezi Dědicemi a Lhotou po pravé straně za svodidlem. Příkop podél větrolamu u silnice mezi Dědicemi a Radslavicemi je také věčně plný odpadků,“ řekl vedoucí technicko správního úseku vyškovské oblasti správy a údržby silnic Jan Olejníček.
Dalším problémovým místem jsou podle něj hranice s okresem Prostějov. „U Drysic na staré cestě na Prostějov u mostu je velká stoková jímka. Zřejmě některý hostinský tam nechal vyvážet zbytky zvěřiny. Našli jsme tam i uhynulé sele. Měli jsme potíže přiblížit se ke skládce, natož ji odklidit,“ vzpomněl si Olejníček.

Ani závora neodradila lidi k vysypávání odpadu nedaleko Drysic. Nepořádek je také na málo frekventované cestě od Pustiměře na Ivanovice v zatáčce. Nedaleko letiště naproti leteckého muzea se v lesíku dá také ledacos najít, třeba pneumatiky nebo lednička. Elektronika, televize, nábytek, to vše je před Komořany v lesíku u cestičky, která zbyla z dob, kdy se stavěla dálnice.

Občas se vyskytne černá skládka i na území Vyškova, zejména v blízkosti obslužných cest. „Průběžně je necháváme odklízet na náklady města. Pachatele je obecně těžké odhalit. Vloni se podařilo odhalit pouze jednoho, se kterým jsme zahájili správní řízení a uložili mu pokutu,“ informovala mluvčí městského úřadu Dana Bednářová.

Černá skládka donedávna trápila také Rousínovské. Někdo ji vytvořil mezi Rousínovem a Velešovicemi podél tahu na Brno asi na dvacetimetrovém vyasfaltovaném úseku. Nakonec nepořádek odklidili pracovníci rousínovských technických služeb. „Správa a údržba silnic se toho totiž chopit odmítla, ani s majitelkou pozemku jsme se nedokázali dohodnout,“ řekla předčasem tajemnice rousínovské radnice Ludmila Havlíčková.

Zatímco většina oblastí okresu se skládkami takřka hemží, na Slavkovsku není výskyt černých skládek až tak častý. Úředníkům z tamního odboru životního prostředí se například předčasem podařilo donutit jednoho z podnikatelů, aby ze sadu přímo na území města odvezl stavební sutinu na řádnou skládku.

„Stálo nás to ale opravdu hodně vyjednávání. Pořád máme ovšem problémy se dvěma živými skládkami v Heršpicích a ve Zbýšově. I když obec třeba nechala místo rekultivovat, odpad se tam objevuje dál. Obě dvě místa jsou totiž až na hranicích katastru, kam nikdo nevidí,“ popsal Pavel Janeba ze slavkovského odboru životního prostředí.

Podle něj je složité viníkovi dokázat, že černou skládku způsobil. Pokud ho nechytí při činu, nevyfotí a nemají další svědky, je to marný boj. „Dalo se proti tomu dělat víc, když existovaly okresní úřady. V situaci obcí s rozšířenou působností je to složité. Sám mám na starosti odpady, ovzduší, státní správu i samosprávu,“ doplnil Janeba.