Předvedli první pomoc, vozy záchranné služby, dýchání resuscitačním fantomem, transport raněných a ukázky obvazové techniky. Děti soutěžily v poskytování první pomoci a dospělí si mohli nechat změřit krevní tlak a glykémii. Kynologové předvedli ukázky své práce.