Jak pomoci zraněnému či dokonce zachránit lidský život? Situace, do které se nikdo z nás netouží dostat, ale na kterou je potřeba rychle a včas zareagovat. Pomocnou ruku v této oblasti poskytuje Vyškovanům Český červený kříž, který coby držitel Evropského certifikátu první pomoci pořádá výuku základní normy zdravotnických znalostí.

„Na začátku května jsme v našem sídle v Lípové ulici ve Vyškově zahájili další čtyřicetihodinový kurz, který je určen pro zdravotníky zotavovacích akcí, učitele -zdravotníky a pořadatele zotavovacích a sportovních akcí pro děti, mládež a zájmové skupiny,“ vyjmenovává ředitelka úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže ve Vyškově Danuše Adamcová.

Zdravotnické kurzy a školení, které tato organizace pořádá, však podle ní nejsou určeny pouze pro pedagogické pracovníky či zaměstnance, ale také pro širokou veřejnost. „Školení se konají v odpoledních hodinách. Vstříc však vycházíme také požadavkům a možnostem jednotlivých organizací, firem a dalších zájemců,“ doplnila Adamcová. Více informací se podle ní lidé dozvědí na telefonních číslech 517 348 606 a 606 512 820.