Případ, který se vleče deset let, se tak poněkolikáté dostal k soudu. Žalobkyně Šárka Hrubá a její sestra se podle svého právníka Oldřicha Navrátila žalobou opírají o usnesení Nejvyššího soudu. „Podle něj je možné žádat odstranění stavby v případě, že protistrana v době jejího zahájení věděla, že právo stavby je časově omezené, a nemohla předpokládat, že tomu bude jinak," objasnil u Okresního soudu ve Vyškově Navrátil.

To podle něj platí o smlouvách, které byly uzavřené mezi Bučovicemi a Jiřím Hrubým starším, jemuž parcely pod cestou donedávna, než je převedl na vnučky, patřily. „Mám za to, že neobsahují žádné náležitosti vypovídající o tom, že byla uzavřená smlouva o smlouvě budoucí. To podle mě dokazuje, že město nemohlo předpokládat, že se jedná o věc na dobu neurčitou," dodal Navrátil.

Jak ale tvrdí právník Bučovic Robert Holfeuer, cesta ani inženýrské sítě nejsou dočasnou stavbou z pohledu veřejného ani soukromého práva. A tak užívání na dobu určitou není jak prokázat. Také poukázal na to, že vše bylo řádně zkolaudované. „Navíc vlastník pozemku věděl, co se bude stavět a kde," namítl Holfeuer.

Podle soudce má město ze zákona právo na zachování cesty, pokud jde o jediný přístup k objektu. „Nicméně vzhledem k tomu, že vnučky Hrubého požadují její odstranění, bude nutné zjistit, jestli se opravdu nacházejí na pozemcích rodiny," řekl soudce.

Nešlo o jediné jednání, které se v pátek kvůli cestě konalo. Přestože není jasné, jestli opravdu leží na pozemcích Hrubých, soud řešil i spor kvůli ceně parcel, na nichž se komunikace nachází. Od ní se má odvíjet náhrada ušlého zisku za dobu, kdy město užívalo pozemky neoprávněně.

Obě strany si totiž v minulosti nechaly udělat posudky, každý však hovoří o jiné částce. Při jednání vyšlo najevo, že odhadce města vycházel z regulované ceny. Zatímco ten, kterého oslovili Hrubí, si myslí, že by se do sumy měl promítnout i územní plán. A proto také hovoří o vyšší ceně. „Můžeme i doložit, že město na pozemcích podniká a má z toho příjmy. Proto odhadce stanovil cenu na základě tržního ohodnocení," okomentoval Navrátil.

Soudu ale navrhl, aby sám určil nezávislého odhadce, který udělá nový posudek. S tím souhlasil nejen Doležel, ale také právník Bučovic. „Myslím, že to může být pro město prospěšné. Díky posudku, který vytvoří soudem přidělený odhadce, je větší pravděpodobnost, že zastupitelé tím spíš budou při schvalování s cenou souhlasit," je přesvědčený Holfeuer.

MIMOSOUDNĚ NE

Doležel se ještě stranám pokusil navrhnout, aby se dohodly mimosoudně. To ale Hrubý jednoznačně odmítl. „S městem se rozumně domluvit nedá," řekl.

Co se pak týká možnosti odstranění stavby, zajímá ho, jak by se řešily náklady s tím spojené, kdyby na něj opravdu mělo dojít. „Přece jen vykopat asfalt, odvézt suť a odstranit sítě není jen tak. Chtělo by propočítat, na kolik to vyjde, aby se nestalo, že dostaneme od města třeba jen milion, ale náklady spojené s odstraněním se vyšplhají na pět milionů korun," poznamenal Hrubý starší.

Také tím se soud ještě bude zabývat. Kdy ale zatím není jasné. Jednání byla v obou případech odročena na neurčito.