„Máme za sebou již tři setkání s mediátorem. Sama jsem byla za město Vyškov přítomna u jednoho z nich. V současné době se jedná o smírném řešení předmětného sporu,“ odpověděla v pondělí na dotaz Deníku vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Potvrdil to i sám Krutílek, který radnici žaloval. „Věci jsou na dobré cestě nejen pro mě, ale i pro všechny ostatní. Další jednání jsou v plánu. Plánuji také setkání s ostatními lidmi z naší zahrádkářské kolonie ohledně dalšího postupu,“ uvedl Krutílek.

Ilustrační foto
Dokáží se dohodnout? Místo soudu mediace

Trestní oznámení podal zemědělec předloni kvůli stavebním pracím na jeho pozemku v Dědicích na ulici Potoční. Měly umožnit spojení místních částí Dědice a Opatovice úsekem cyklostezky. Nařídilo je ještě minulé vedení města. „Chybělo stavební povolení,“ upozorňoval Krutílek. Radní tehdy chtěli opravit cestu, kterou považovali za veřejně přístupnou komunikaci.

Současní radní v září po projednání schválili smírné řešení soudního sporu o náhradu škody vedeného u Okresního soudu ve Vyškově. „Schválili jsme ho za podmínky, že město Vyškov vrátí do původního stavu návoz, odstraní navezenou suť a místo zasype zeminou. Zároveň uhradí panu Krutílkovi náklady mediačního a soudního řízení,“ doplnila Šulcová.

Přechod k mediaci navrhl Krutílek. Zástupci obou stran se setkávají u brněnského mediátora Filipa Horáka. „Je to smírčí způsob řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Pokud porovnáme mediační proces se soudním řízením, tak mediační přináší jak časové tak finanční úspory. Klienti se snaží najít společné řešení, které bude vyhovovat oběma stranám, naopak u soudního řízení jde o vzájemné soupeření a jedna strana vždy odchází poražena,“ vysvětlil Horák s tím, že podstatou mediace je tedy dohoda protistran.

Karel Zitterbart.
Ve své ordinaci si ponechám částečný úvazek, říká Karel Zitterbart

První neshody ohledně využití cesty vedoucí skrz Krutílkovy pozemky však začaly už před šesti lety. Muž tehdy cestu vedoucí skrz jeho pozemek přehradil ohradou a následně nechal půdu před ní rozorat.

S tím souvisí druhý spor, ve kterém je však žalobcem Vyškov. „Týká se to zdržení zásahů bránících průchodu a průjezdu přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Již bylo pravomocně rozhodnuto Krajským soudem v Brně tak, že pan Krutílek je povinen přes své pozemky zachovat průchod pro pěší, nikoliv však průjezd,“ vysvětlila místostarostka.