„Část zastupitelů naší obce totiž odstoupila ze svých mandátů a zastupitelstvo tak už není usnášeníschopné. Ve volbách je proto nutné ho zvolit celé znovu,“ informoval starosta Zelené Hory Vojtěch Šírek. Volební místnost přichystají v přísálí tamního kulturního domu.

V Korolupech na Znojemsku vyvolala nutnost nových voleb smutná událost. „V naší malé obci má zastupitelstvo pouze pět členů. Bohužel jeden z nich nečekaně zemřel a nové volby tak jsou nezbytné,“ sdělila účetní obce Andrea Křenová. Voliči dorazí do obecního úřadu.

Nové hlasování čeká i voliče z Bukovic a Lesního Hlubokého na Brněnsku stejně jako dalších pěti obcí ve zbytku republiky.

Ilustrační snímek. Peníze
Vyškovany čeká projednání rozpočtu na příští rok