Změny souvisejí s elektrifikací trati, která cestujícím významně zkrátí jízdu. „Umožní totiž nasazení nových moderních vozidel. Dále dojde v celém úseku k rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku. Ve stanici Bučovice se zrekonstruuje kolejiště, stanice navíc získá nové zabezpečovací zařízení,“ ujistila Friebová.

Začátek prací na modernizaci traťového úseku z Blažovic na Brněnsku do Nesovic na Vyškovsku předpokládá nejdříve za tři roky. Plány přijímají v Bučovicích pozitivně. „Elektrifikaci vítáme. Zejména jsme rádi, že se cestujícím mířícím do Brna zkrátí délka jízdy o několik minut a že se sníží hlučnost přibližně o třetinu,“ komentoval bučovický starosta Jiří Horák.

Úsporu času ve směru Nesovice-Blažovice obecně zároveň odhadovali železničáři na pět až šest minut. V opačném směru pak zhruba tři a půl minuty. Tento odhad ale platí pouze pro osobní vlaky, nikoliv pro rychlíky.

Podle opozičního zastupitele Josefa Boudy je přitom zásadní také udržení čistoty a servisu. „Bohužel platí, že někteří cestující sami ničí vybavení a znečišťují stanici. Největší "bolestí", která spojuje dráhu a Bučovice, jsou zmíněné přejezdy. Přímo v Bučovicích jsou dva a oba, ač jeden prošel rekonstrukcí, jsou v katastrofálním stavu. Za jejich rekonstrukci je potřeba aktivně lobbovat,“ zdůraznil Bouda.

S projektem jsou přitom spojené ještě další úpravy, které usnadní zvýšený pohyb lidí v lokalitě. „Podařilo se nám vyjednat nové chodníky na přejezdu směrem na Kloboučky a přípravu podchodu pod kolejištěm,“ dodal starosta Horák.

Důležitým faktorem je už standardně ekologie. „Úprava celé trati bude mít pozitivní efekt na okolní životní prostředí, protože hlavním přínosem bude snížení hlukové zátěže. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících a ke zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati,“ dodala mluvčí Správy železnic Firebová.

Elektrizace a modernizace podle ministerstva dopravy přispěje také ke snížení provozních nákladů železničních vozidel. Efektivnější díky nim má být i provoz nákladní železniční dopravy. Klesnou také náklady na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

MODERNIZACE VLAKOVÉ STANICE A TRATI

- Stanice v Bučovicích získá bezbariérový přístup.
- Přibydou nová nástupiště.
- Nový podchod usnadní přístup.
- Elektrifikace sníží o třetinu hlučnost.
- Zkrátí se jízda do Brna.