Dodal, že v druhé polovině srpna má být zprovozněná také nová čistička odpadních vod. V té době budou obyvatelé vyzvaní k připojení se na kanalizaci.

Pokud jde o státní silnice, jejich obalení asfaltem uhradí státní fond v rámci dotace na budování kanalizace. „U obecních komunikací se na částce bude z poloviny podílet naše pokladna," informoval Polanský.

Na opravu povrchu cest vyčlenilo zastupitelstvo v rozpočtu částku zhruba jeden a půl milionu korun. Dalších asi sto deset tisíc investuje vesnice ještě také do vybudování dohromady asi sto padesáti metrů nové silnice v části Horní Homola a U Potoka. „Dosud tam byla pouze štěrková cesta, rozhodli jsme se proto prodloužit do míst i asfaltovou," upřesnil starosta.

Pokud jde o část Homola a Ke Hřbitovu, tam se obyvatelé nedávno dočkali také prodloužení veřejného osvětlení, do čehož obec investovala čtyři sta třicet tisíc korun.