Přecházejí pod Centrum denních služeb. „Vedení kraje nás oslovilo s možností, zda bychom jako město neměli prostory k pronájmu. Z jednání nakonec vyplynulo, že nejlepší variantou bude právě spolupráce s Charitou Vyškov, která je připravená nové klienty přijmout. Pokud by došlo ke zrušení denního stacionáře bez náhrady, podobné služby poskytují nejblíže v Kroměříži či Brně, kde jsou ovšem kapacity zcela naplněné, a klienti by tak zůstali bez pomoci,“ komentoval vyškovský starosta Karel Jurka.

Stacionář dosud sídlil v areálu Nemocnice Vyškov, rozšíření porodnice o takzvané Centrum přirozeného porodu však znamená s posledním červnovým dnem jeho konec v pronajatých prostorách.

Klienti B. Braun Domova s úsměvem při canisterapii. Foto z jara 2022.
Domov s úsměvem ve Slavkově má nového majitele. Slíbil zachování služeb

Charita péči zajistí v Komunitním centru Bohumíra Bunži v Kostelní ulici. „Naše Centrum denních služeb má kapacitu patnácti klientů. Cílovou skupinu tvoří důchodci se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením či s chronickým duševním onemocněním. Nyní přichází nová cílová skupina se zdravotním a kombinovaným postižením. V jejich případě očekáváme velkou míru pečovatelských úkonů při stravování či osobní hygieně,“ popsal vedoucí Centra Michal Novotný.

Stará fara podle něj nabízí velkorysé prostory. „Budeme využívat dolní a horní pravé křídlo. Kapacita se navýší o deset klientů,“ doplnil Novotný.

Klienti B. Braun Domova s úsměvem při canisterapii. Foto z jara 2022.
Domov s úsměvem ve Slavkově má nového majitele. Slíbil zachování služeb

Kraj k pokrytí zvýšené kapacity umožnil Charitě Vyškov navýšení pracovních úvazků o tři místa. S poskytováním sociálních služeb pro lidi s různými typy postižení má bohaté zkušenosti, kvalifikované zaměstnance a také lépe dostupné prostory v Komunitním centru v sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie.

„Program při denním pobytu je rozmanitý. Nechybí nejrůznější rukodělné tvoření, aktivity pro trénink paměti, pohybová cvičení, často do programu zařazujeme výlety či vycházky. Dbáme na potřeby, zájmy a přání klientů. Cílem je zajistit jim důstojné prostředí, pomáhat jejich rodinám a oddálit jejich umístění v ústavní péči,“ dodala ředitelka Charity Vyškov Zdeňka Horáková.