Nebyla soukromá, ale podřízená okresní správě. Po změně režimu se s klesajícím zájmem návštěvníků přestával jejich provoz vyplácet.

Firma JKZ Bučovice plánuje postavit na pozemcích převedených z obytné do výrobní zóny kancelářskou budovu. Členové místní iniciativy jim nevěří.
Změna územního plánu Bučovic: V Kloboučkách chystá místní iniciativa petici