Občasné problémy spočívající v chodu obce se mu samozřejmě nevyhýbají, ale stres spojený se starostováním zvládá i třeba od volantu obecního traktoru, za který občas rád usedne.

Žijete v Habrovanech celý život?

Ne, pocházím z Královopolských Vážan. Když jsem dostal od rodiny jako dárek k narozeninám vypracovaný rodokmen, potvrdilo se, že Dvořáčci pochází také z Habrovan. Konkrétně ze zbouraného domu, na jehož místě právě stavíme obecní dům. Místní říkají, že je to můj pomník. Se ženou jsme ve vesnici zakotvili v roce 1981.

Máte v obci nebo v jejím okolí nějaké oblíbené místo?

Jako starosta a myslivec znám celé katastrální území Habrovan. Rád chodím do širokého okolí. Oblíbenou mám Skalku, kde je krásné večerní posezení. Je tam ticho, jen sedím a pozoruji zvěř přicházející z lesa. Krásně si tím vyčistím hlavu.

A máte psa jako každý správný myslivec?

Samozřejmě, že ano. Mám třináctiletou fenku jagteriéra. Dokonce mám i chovnou stanici. Moje fenka má i titul krásy. Rád vzpomínám, jak jsme ji s manželkou cvičili v polích. Nezávislého pozorovatele by asi pobavil chlap válející se v poli. Při nácviku zalehnutí jsem totiž musel kolikrát k zemi i se psem. Ten však z dálky nemohl být vidět, protože je tmavý. Fenku mám moc rád, i moji vnuci ji mají v oblibě.

Léto končí, jak jste strávil dovolenou? Podařilo se vám utéct před povinnostmi?

Každý rok se snažím na týden uniknout z úřadu do Jeseníků, kde má zemědělské družstvo chatu. Je tam klid, ale přiznávám, že si služební telefon beru s sebou. V případě nutnosti mě zastihne každý.

Co vás přivedlo do starostovského křesla?

Od roku 1980 jsem dělal v zemědělském družstvu. Pak za mnou po revoluci přišli, ať kandiduji za Občanské Fórum. Tak jsem se dostal do zastupitelstva a čtyři roky jsem působil jako místostarosta. Hodně jsem se za tu dobu naučil. Fungoval jsem jako taková vyjednávací spojka mezi starostou a lidmi. Bavilo mě to. Starostou jsem od roku 1994.

Je možné, že jsem vás zahlédla za volantem traktoru?

V družstvu jsem pracoval dlouho, a tak to s traktorem umím. Když je třeba sednout za volant, tak klidně místní chlapy vystřídám.

Co na své práci máte rád?

Protože jsem nestraník, zodpovídám se hlavně místním lidem a ne straně. A práce s lidmi mě baví. Rád podporuji a spoluorganizuji místní akce. Nemáme v obci žádné občanské sdružení, které by se o to postaralo, tak se na různých akcích podílíme sami se zastupitelstvem, popřípadě se k nám přidá někdo z obce. Například obecní zabíjačka, kterou pořádáme, má stále větší popularitu. Jsem řezník samouk, tak si akci opravdu užívám. Lidé jsou spokojení a vrací se.

Co považujete za svůj největší úspěch na pozici starosty?

Velkým oříškem bylo zřízení plynofikace obce hned po revoluci. Natahovali jsme trubky až od Rousínova, musel jsem obejít sto padesát vlastníků pozemků. To bylo něco!

Radoslav Dvořáček• je mu 55 let
• je ženatý
• má dva syny a dva vnuky
• starostou obce je 19 let
• dřív hrál fotbal, dnes je hlavně myslivcem a řezníkem amatérem

Jak to vypadá s obecním domem a školkou? Kdy budou práce hotové?

Kvůli přebudování části obecního domu na školku se jeho dokončení odsouvá, ale doufáme, že slavnostní otevření bude co nejdřív. Zastupitelstvo školku pro pětadvacet dětí schválilo, a tak si vyřizujeme úvěr na dokončení všech potřebných úprav. O dotaci nežádáme, protože to by nám celý proces dokončení natáhlo. Navíc školka v původním dotačním plánu nebyla, tak by to i kvůli tomu bylo složité. Kromě školky v obecním domě vzniknou také dvě stání pro hasičská auta. Ve staré zbrojnici pak budou buď sportovci, nebo sklad posypového materiálu na zimu.

A co oranžérie v místním zámeckém parku, neplánujete je obnovit?

Na jejich opravu máme hotovou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Čekáme jen na dotační titul. Chtěli bychom tam zřídit letní restauraci a z jednoho pavilonu pak výstavní síň a případné zázemí pro svatby. Zezadu bychom postavili sociální zařízení a kuchyňku. V budově u silnice bychom obnovili dva byty a zřídili tak osm lůžek, protože Habrovany nemají vlastní ubytovací zařízení. A malý skleník, který trpí hlavně kvůli vandalismu, bychom chtěli aspoň uschopnit jako budovu. To je i přání památkářů. Líbilo by se nám tam zázemí pro minigolf, který by byl dál v parku. Plány by byly, jen peníze zatím chybí.

Jste vinař nebo pivař?

Piji pivo, červené víno kvůli kyselinkám, občas slivovici, jen kafe moc nemusím. Do hospody zajdu rád. Hlavně každé nedělní dopoledne, kdy tam míváme s kamarády pravidelně sraz.

Stěhují se do obce mladí lidé?

Zdejší obyvatelstvo se hodně omladilo. Za dvacet roků přibylo přes sto lidí. Přiznám se, že občas už mám problém určit, kde přesně kdo bydlí. Lidi, kteří se za mnou staví s žádostí o nasměrování na určité číslo popisné, ale vždy pošlu správně, i když mi to občas chvíli trvá.

Na co byste mladé rodiny nalákal?

Nikdy se nesnažím mlžit. Je tu krásně a myslím, že lidem se tu bydlí dobře. Jsme u lesa v krásném prostředí, máme zámecký park, krásný rybník a ze služeb školu s pěti třídami, brzy přibude i mateřinka. Také máme hospody a třeba i čistírnu vod.

Budete kandidovat i v dalším volebním období?

Nad kandidaturou zatím nepřemýšlím. Dokud to není aktuální, nemá cenu to řešit. Utíká to velmi rychle, všechno se stále mění. Do toho se už občas ozývá zdraví. Svou práci však dělám rád.