„Součástí stavebních úprav bude také nový zastávkový záliv s nástupištěm. Autobusová zastávka bude upravená i na opačné straně silnice,“ informoval starosta Pustiměře Vlastimil Smékal. Na obnovu cesty pro pěší žádá obec dotaci přes jeden milion korun u místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, jíž je součástí.