Jak se vám v Tučapech žije?

V obci se žije velmi dobře, je tady dobrá dopravní dostupnost do okolních obcí, do Vyškova i do Brna. Máme u nás také školu i školku, obchod, dětské a sportovní hřiště. V Tučapech je i čilý společenský život, ke kterému se, doufám, co nevidět opět vrátíme až to situace dovolí.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMáte nějaká oblíbená místa v katastru obce, kam vyrážíte?

Mým oblíbeným místem je místní rybník zvaný Adamčák a jeho okolí, kde je v plánu odbahnění a zpevnění hráze. Také trávíme hodně času s našimi dětmi na hřišti.

Současnost:
Tučapy mají asi 570 obyvatel a průměrný věk je 40 let.

Základní informace

Adresa: Obec Tučapy Tučapy 49 683 01 Rousinov

Telefon: 517 377 472, e-mail: starosta@obectucapy.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

K významným projektům v obci z poslední doby patří dokončení nástavby místní základní školy. Můžete zmínit ještě něco, co se v posledním roce v obci povedlo?

Loni jsme dokončili a vybavili přístavbu Mateřské školy. Vznikla nová třída s kapacitou pětadvaceti dětí, celková kapacita se tedy navýšila na pětačtyřicet dětí. Stavba byla spolufinancována z dotace. Při samotné přístavbě školky došlo také k rozšíření blízké školní zahrady. Na podzim loňského roku jsme také dokončili revitalizaci veřejného osvětlení v obci. Stará svítidla jsme nahradili moderními LED světelnými zdroji. Výměnou a doplněním svítidel jsme dosáhli rovnoměrného osvětlení v celé obci. Náklady na akci jsme částečně pokryli z dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Co vás v nejbližší době čeká, co byste rádi započali?

V letošním roce nás čeká například výstavba nového chodníku včetně lávky pro pěší přes potok Rakovec. Zrealizujeme také nový bezdrátový rozhlas a pro místní mateřskou školu upravíme zahrada v přírodním stylu. Rádi bychom započali s pracemi na nové fasádě na budově základní školy, na tuto akci zažádáme o dotaci. Dále bychom společně s obcí Komořany rádi pracovali na chodníku mezi oběma obcemi. Jakmile se nám podaří získání stavebního povolení, budeme hledat zdroje pro pokrytí nákladů stavby.

Připravujete v obci letos nějaké kulturní a společenské akce nebo s nimi kvůli dlouhodobé nejistotě s omezeními ani výhledově nepočítáte?

Místní spolky za podpory obce každoročně pořádaly různé společenské a sportovní akce. Jsou to například: pálení čarodějnic, turnaj v nohejbale, turnaj v malé kopané, turnaj ve stolním tenise, Den Země, běžecký závod Tučapská desítka, neckyádu, soutěž v požárním sportu, hody, Mikulášskou besídka pro děti a divadelní představení. Rádi bychom v jejich pořádání pokračovali hned, jak to situace a postupné uvolňování vládních nařízení dovolí.

Tučapy

Historie

První dochovaná zmínka o Tučapech u Vyškova je z roku 1358. Zvonice na návsi se připomíná již v roce 1770. Původní stará radnice byla v pravé polovině nynějšího hostince, na kterém je dodnes umístěný znak vyškovského panství - erb olomouckého biskupství. V obecní kronice je zmínka, že znak byl na radnici znám již v roce 1667. Ve vedlejší budově byla od roku 1869 škola, a po postavení nové školy byl tento dům využitý pro radnici, která k těmto účelům slouží dodnes. V zadní místnosti radnice byla světnice pro chudé a opuštěné starší obyvatele obce - dřívější pastouška.

Spolek dobrovolných hasičů byl založen v roce 1900, a působí v obci dodnes. Tělovýchovná jednota Sokol byla v obci založena v roce 1909, původně patřila pod jednotu v Nemojanech.

Významný rodák:

Spisovatel Jaroslav Kratochvíl se narodil 17. ledna 1885 v Tučapech u Vyškova. První samostatné kroky do života nebyly lehké. Pět dětí u Kratochvílů spotřebovalo nevelký plat venkovského učitele, zvláště, když všechny děti studovaly. Tři z dětí zemřely, Jaroslav odešel v jedenácti letech na gymnázium od Brna. Brzy na to v létě roku 1900 jako patnáctiletýopustil gymnázium a přešel na hospodářskou školu v Přerově. Po maturitě na podzim roku 1903 odešel Kratochvíl do Německa na vysokou školu zemědělskou v Halle — Wittenbergu. Své první závažnější dílo knihu povídek „Vesnice" píše v letech 1911 až 1913, kdy bylo Kratochvílovi šestadvacet let. Za první světové války se jako důstojník účastnil bojů na protiněmecké frontě. Po návratu z vojny se stěhuje do Prahy a zapojuje do literárního života. Píše svůj nejvýznamnější román Prameny. Za druhé světové války působil v odboji a zemřel v terezínské pevnosti 20. března 1945.

Tipy na výlety v okolí (až povolí vládní omezení):

Vyškov

Ve Vyškově stojí za zmínku budova radnice s vysokou věží. Masarykovo náměstí zdobí barokní kašna s motivem Ganymeda sedícího na orlovi. Procházka městem může pokračovat k bývalé synagoze z roku 1885, která je postavena v novorománském stylu. Dnes zde sídlí Československá církev husitská. Nelze minout městskou studnu, která je dílem olomouckého sochaře Vojtěcha Hořínka. Dalším cílem prohlídky města může být místní zámek, bývalé letní sídlo biskupů olomouckých. Hřbitovní ulicí kolem kostelů lze v procházce pokračovat, a za dávnou minulostí se vydat do Pivovarské ulice, kde jsou parné zbytky středověkých hradeb.

Rudické propadání

Zajímavý výlet čeká na zájemce, kteří se vydají z Tučap na Blanensko. Uprostřed Chráněné krajinné oblasti Moravský kras se nachází nejmohutnější propadání v oblasti: voda Jedovnického potoka mizí pod zemí, postupně padá do hloubky až devadesát metrů a tvoří jeden z nejvyšších vodopádů v České republice.

Tamní jeskyně je spolu s Býčí skálou, se kterou je spojená, dlouhá dvanáct kilometrů a je druhým nejdelším jeskynním systémem u nás. Dalším nej je Rudická propast, která je se svými více než 150 metry nejhlubší suchou propastí v ČR.

Rozhledna Mokrá-Horákov

Až to omezení dovolí, mohou z Tučap výletníci vyrazit do Mokré-Horákova na Brněnsku. Obec je vzdálená asi dvacet kilometrů. Zhruba deset metrů vysoká železná rozhledna s točitým schodištěm stojí na mírném návrší Skalky na severním okraji části osady Mokrá a vede na ni osmadvacet schodů. Je volně přístupná.