Přestože předpisy povolují ulovit jednu rybu denně, hrušeckému porybnému Václavu Štefanovi se situace nelíbí. „Máme tu několik rybářů, kteří u vody sedí nesmírně často. Když pravidla umožňují chytit jednu rybu denně, za rok pak z vody vytáhnou třeba šedesát nebo sedmdesát kaprů," řekl Štefan.

To může pro rybník v Hruškách znamenat pohromu. „Kdyby to tak dělal každý rybář, tak budou rybníky brzy prázdné. O malých nádržích, jako je ta v Hruškách, to platí dvojnásob, protože jejich kapacita je relativně nízká," vysvětlil porybný.

Přestože zmíněná čísla jasně naznačují, že rybáři neloví pro vlastní spotřebu, usvědčit je je těžké. „Těžko dokážu uvěřit tomu, že někdo zkonzumuje sedmdesát kaprů do roka. Tento počet jasně poukazuje na to, že neloví pro sebe. To, že někteří ryby prodávají, je navíc obecně známé," podotkl Štefan.

Chytit při činu

Přesto se nečestní rybáři jen těžko dají dopadnout. „K tomu, abych je mohl usvědčit z podvodu, bych je musel chytit přímo ve chvíli, kdy za rybu přebírají úplatek. Pravděpodobnost, že se to podaří, je ale nižší než nízká," povzdechl si porybný.

Podle předsedy slavkovské organizace Moravského rybářského svazu Františka Capity není situace zase tak špatná. „To, že někdo prodává ryby, se říká každou chvíli, a ne vždycky je to pravda. Spíš než prodej proto z mého pohledu představují problém ti rybáři, kteří berou všechny ryby, které splňují míru, i když opravdu jen těsně," poznamenal Capita.

I to je také problémem Hrušek. „Rybářství je především sport, pokud někdo bere kapra, který míru splnil o půl centimetru, není to nic, na co by mohl být pyšný. Pokud někdo, kdo loví často, uplatňuje tento postup, je to rozhodně v rozporu se sportovním duchem rybářství," upozornil Capita.

Kteří rybáři loví nadměrně, přitom porybný ví, jenže jim nemůže nic vytknout. „Jedná se o některé invalidní důchodce. V rybářském lístku je sto řádků vyhrazených pro příchody k vodě. Někteří mají v září evidovaných i sto návštěv, což znamená, že u rybníka strávili v podstatě každý druhý den," poznamenal Štefan.

Problém nemůže řešit ani obec. „Nemůžu říct, že bych se o tuto oblast nějak zvlášť zajímal. Je ale pravdou, že někteří lidé tráví u vody hodně času a jejich úlovky tak mohou být dost vysoké. To ovšem není naše věc. Rybník totiž sice patří obci, ale do roku 2015 je pronajatý Moravskému rybářskému svazu. Z naší strany tak není žádný zásah možný," konstatoval starosta Hrušek Jan Kauf.

S problémem nemůže pomoct ani policie. „Řešíme pouze případy pytláctví. Pokud ale samotný lov probíhá v souladu s právní normou, další předprodej už řešit nemůžeme. Ačkoli to porušuje stanovy rybářského svazu, o trestný čin se nejedná, takže v tomto případě jde celá věc mimo nás," upozornila na háček mluvčí vyškovských policistů Iva Šebková.

Tři či čtyři rybáři v obci tak vyloví většinu rybníka. „Rybník osazujeme vždycky dvakrát do roka. Množství násady závisí na penězích. Většinou je to tři sta kilogramů. To znamená, že tři čtyři lidé si mezi sebou rozdělí prakticky všechno," upozornil Štefan. Vůči ostatním rybářům je to podle něj nefér. „Za rybářský lístek platí všichni shodně dvanáct set korun. Obvyklé je, že rybář uloví kolem pěti ryb do roka. Pokud ale někdo toto množství takto razantně překračuje, důsledkem je, že na ostatní se nedostane," upozornil porybný.

Řešení problému je zatím v nedohlednu. „V současnosti platí limit jedna ryba denně. Další předpis, který by třeba stanovoval roční limit, může být vytvořený až v rámci krajského zasedání svazu. Ten se ale koná jen jednou za čtyři roky. Navíc není vůbec jisté, že se nějaký dlouhodobý limit zavést podaří," připomněl Štefan.