„V místě stále ještě zbývají sutiny, které je třeba odvézt. V plánu je stále udělat z celého areálu lesopark. Potřebná ornice se stále naváží, skončit by to mělo v červenci. Pak budu muset najít firmu, která se o vznik lesoparku postará," oznámil většinový vlastník pozemků, na kterých se dřív těžilo, František Slezáček.

Nemovitost kdysi patřila jeho rodině a jemu se vrátila v restituci. Už dřív ji označil za danajský dar, se kterým jsou hlavně starosti. S pádem cihelny ale opadl jeden velký problém.

Ne všude se ale situace s velkými chátrajícími areály vyvíjí tak dobře. Někde se nevyvíjí vůbec. Nejednu obec dlouhodobě trápí stav objektů někdejších zemědělských družstev. Třeba v Kozlanech se taková budova nachází přímo v centru obce. „Bývalé JZD se restitucí dostalo do rukou soukromníka. Podle toho, co víme, využívá k pronájmu jen zadní část stavby. Jeho stav je dlouhodobě stejný a nejspíš se na tom nic v dohledné době měnit nebude," řekl starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Se špatným dojmem, který objekt budí, obec podle něj nic dělat nemůže. „V případě, že by dům svým stavem budil podezření z možnosti nějakého ohrožení, mohli bychom dát podnět na stavební úřad, ale tohle není ten případ. Jinak nemáme v ruce zhola nic. V poslední době majitel nechal alespoň částečně odstranit nevzhledné náletové dřeviny. Zdůrazňuji ale, že jen částečně," podotkl kozlanský starosta.

Příznivější situace panuje například ve Velešovicích. Ty prodaly budovy bývalého zemědělského družstva soukromému investorovi v roce 2012, a to s podmínkou stavebního záměru. V místě má vzniknout domov důchodců. „Loni získal investor stavební povolení. Kdy se ale má se stavbou reálně začít, ještě nevíme," informovala starostka Zdeňka Šprtová.

Nestěžují si ani ve Vážanech nad Litavou. Tam je areál někdejšího zemědělského družstva rozdělený mezi několik vlastníků: jde o podnikatele, místní zemědělce i samotnou obec. „V rámci možností je areál využívaný. Nepovažujeme ho za nějaký problém," podotkl starosta Vážan Václav Matyáš.

Podobná situace ohledně využití panuje i u nemovitostí v bývalém areálu zemědělského podniku Hvězdlice. Jak uvedl starosta městyse Zdeněk Tejkal, složitější je spíš řešení vlastnických vztahů. „Různé objekty vlastní různé firmy, využívají je živnostníci a slouží i k zemědělskému podnikání. Městys je dosud majitelem pozemků pod budovami a ostatních ploch v areálu. Tam nejsou jednoznačné vlastnické vztahy, proto se vlastnictvím zabývá Státní pozemkový úřad," upřesnil Tejkal.

Bydlení padlo

Samotné vedení městyse se v současné době spíš zabývá otázkou, jak naložit s jiným objektem: takzvaným Jalovým dvorem, což je hospodářská část areálu hvězdlického zámku, který slouží jako sídlo domova důchodců. „Hospodářské budovy byly kdysi využívané zemědělskými subjekty, které tam chovaly převážně mladý hovězí dobytek, odtud tedy název. Část areálu byla v minulosti přebudovaná na hasičskou zbrojnici, část slouží městysi jako sklad stavebního materiálu a k jiným účelům. Stále ale uvažujeme nad možnostmi jeho využití," dodal Tejkal.

Některé varianty přitom už odpadly. „Jeden z nápadů bylo využít střešní prostory k bydlení, přízemí pak ke sportu nebo jako stylovou vinárnu. Jenže vzhledem ke skutečnosti, že jde o kulturní památku, a také z důvodu předchozího využití k chovu dobytka, jsme nakonec studii nenechali zpracovat. Nyní však máme projekt na přestavbu části areálu za účelem rozšíření garážování hasičské techniky," doplnil starosta.