Jak jste se dostal k povolání faráře?

Tuto otázku dostávám často, když se zmíním o tom, že jsem pracoval deset let v oboru elektroniky, konkrétně jsem zajišťoval servis pro přístroje řízené počítači. Nad kněžstvím jsem začal uvažovat v roce 1978, kdy jsem prožil Boží oslovení. V té době jsem byl zamilovaný do dívky, se kterou jsem se pak rozešel.

Výraz Boží oslovení nevěřícímu zřejmě moc neřekne. Můžete to přiblížit?

To nejde popsat. Prožil jsem něco mimo prostor a čas.

Co následovalo potom?

Dalších osm let jsem pracoval. Když mi vypršelo deset let smlouvy s podnikem, kde jsem byl zaměstnaný, začal jsem studovat na teologické fakultě. Tam jsem se od roku 1988 připravoval ke kněžství.

Berete ho jako povolání nebo spíš poslání?

Upřímně řečeno, mé kněžství bylo vybojované a prožívám ho jako poslání. Ti, kdo mne znají, to potvrdí. Právě proto, že vím, komu jsem uvěřil, můžu lásku, víru a naději předávat druhým.

Jak vypadalo vaše dětství, byl jste už tehdy vedený k víře?

Bylo obyčejné jako u jiných dětí žijících nedaleko sportovního třineckého areálu. Rodiče byli věřící, moje víra však v patnácti letech prožívala krizi. Orientoval jsem se silně na sporty. Plaval jsem, dělal kulturistiku, hrál hokej za mladší a starší žáky, dělal jsem i motokros. Pak jsem na jednom setkání mladých v modlitbě zažil zmíněné Boží oslovení, na které nelze zapomenout.

Pomohla vám víra třeba ve složitých životních situacích?

Víra je největší dar jistoty, že jsme Bohem milovaní a dává poznávat v tichu a miluje nás nekonečnou láskou. Když mě v únoru 1996 odvezli v leže do olomoucké fakultní nemocnice kvůli dopravní nehodě, a byl jsem celý měsíc odkázaný na lékařský personál, zažil jsem dno lidské nemohoucnosti. Přesto jsem na nemocničním lůžku prožíval přítomnost Boha víc než kde jinde a to byla odměna za moji víru. Proto mám také cit k nemocným.

Jak jste se dostal na farnost do Vyškova?

Jde už o mé páté místo, začal jsem v Novém Jičíně, pokračoval přes Břidličnou, Zlín Malenovice, Holešov až do Vyškova. Můj předchůdce děkan Antonín Štefek byl ustanovený rektorem arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Co vás na vašem povolání nejvíc baví?

Spíš bych odpověděl, z čeho mám radost. Především z toho, když se lidé mají rádi, když si pomáhají a společně vytvářejí hodnoty pro sebe a také pro druhou generaci, která nastoupí po nás. Prožívám i to, že stejně jako musím mnohdy plakat s plačícími, tak se také rád raduji s lidmi, kteří jsou veselí.

Když zrovna nevykonáváte vaši funkci, co dalšího vás naplňuje, jaké máte záliby?

Koníčků jsem měl hodně. V minulém roce jsem ukončil velmi srdeční sport, bezmotorový paragliding. Konec byl umocněný osobním rekordem ve slovinských Alpách, kdy jsem byl šest a půl hodiny ve vzduchu a přelétal přes úžasné vrcholy. Ve Vyškově jezdím na horském kole a ve volných chvílích se zabývám myslivostí. Zvláště pozorováním zvěře v okolní krásné přírodě.

Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?

Mám radost, že vznikla mezi kostelem a budovou staré fary zahrada svěřená ochraně Svaté Rodiny. Zasadili jsme tam i lípu srdčitou jako symbol vyškovských rodin.

Je něco, co vás naopak zarmoutilo?

Například to, když byla v neděli 11. května zahrada žehnaná a nebylo možné uskutečnit celý program dětí pro veřejnost, který jsme měli připravený. Vše muselo být pro nepříznivé počasí improvizované. Ale tak to někdy bývá.

Jak vy osobně vnímáte Boha?

Vnímám a prožívám Boha především v tichu našeho farního kostela, který je promodlený našimi předky. Zde v tichu přednáším Bohu, co prožívám, a také hledám inspirující myšlenky pro moje působení. Také rád vnímám Boha někde na kazatelně ve vojenských lesích s dalekohledem, zvláště v sobotu časně ráno, kdy se vše probouzí.

Co všechno obnáší vaše povolání?

Jsou to liturgické obřady, tedy křty, pohřby a sňatky ve farnostech ve Vyškově, Dědicích, Rychtářově a Topolanech. Dále jde o bohoslužby a službu starým lidem nebo nemocným v nemocniční kapli, Charitě, novém a starém domově důchodců a penzionu. Tím, že máme duchovní službu v okresní nemocnici, jsme připravení pro udílení svátostí nemocných pro ty, kteří o to požádají. Ve farní budově dochází k přípravám k jednotlivým svátostem a výuce náboženství, kterou zajišťujeme také ve školách. Kromě duchovní služby se kněz stará nejen o administrativu, ale také jako hospodář o objekty, které je nutné opravovat. Jsem vyškovským děkanem, proto se také starám o kněze na mém území, kteří sídlí ve Švábenicích, Ivanovicích na Hané, Drysicích a Krásensku.

Jak hodnotíte vztah k víře na Vyškovsku? Je v regionu dost věřících?

Působím na Vyškovsku čtvrtým rokem a vnímám, že vtah k víře je takový, jaký ho sami věřící křesťané žijí. Je to zavazující pro všechny křesťany, vždyť máme být světlem světa a solí země, a to si musíme uvědomit. Setkávám se s lidmi, kteří se nezúčastňují bohoslužeb v kostele, a můžu říci, že se snaží žít krásný život v manželství a snaží se dobře vychovat své děti, což mne těší. A setkávám se i s těmi, kteří hledají odpovědi na mnohé otázky.

Může církev udělat něco proto, aby byl počet věřících vyšší?

Já osobně jsem vždy opatrný hodnotit počet, spíš mě zajímá pravdivost věřícího křesťana, který když vnitřně hoří vírou, tak druhé oslovuje a zapaluje touhu se s Bohem setkat. Především vidím tu skutečnost, kterou jsem sám v dospívání zažil. Že setkání s člověkem, který opravdově věří, je inspirací o snahu Boha poznávat a také se nechat oslovit. Proto mnozí přicházejí ke mně na přátelský rozhovor, ve kterém odkrýváme Boží pravdy a radujeme se z toho, že nás má Bůh rád. Čím víc bude pravdivých křesťanů, tím víc bude i šťastnějších lidí kolem nás, kteří budou Boha poznávat, chválit a prožívat.

A co mládež? Věří, chodí do kostela? Nebo převažují starší lidé?

V kostele ve Vyškově pozoruji, že přicházejí mladí lidé. Nezáleží na množství. Mám zájem, aby se naše rodiny měly rády a jejich děti prožily rodičovskou lásku, která má zpřítomnit Lásku Boží. Starším lidem stále kladu na srdce, aby pomáhali mladým, kteří to v dn